Regulamin Rankingu Wystawowego Owczarków Szetlandzkich

little-star.pl

Ranking Wystawowy Owczarków Szetlandzkich organizowany jest przez

Portal o Sheltie “Little Star” wg poniższego regulaminu:

 

 

REGULAMIN RANKINGU:
(obowiązuje od roku 2012) 

 

I. KATEGORIE

1. Indywidualne (6 kategorii):

 •  
  • Szczenięta (klasa szczeniąt + baby – psy i suki razem)
  • Młody Pies/Suka
  • Dorosły Pies/Suka
  • Weteran (psy i suki razem)

2. Konkurencje hodowlane (3 kategorie – liczone na podstawie wyników indywidualnych):

 •  
  • Pies reproduktor
  • Suka hodowlana
  • Hodowla

3. Konkurencje sportowe (1 kategoria)

 •  
  • Psie sporty

II. UDZIAŁ

 1. W rankingu mogą brać udział owczarki szetlandzkie i ich hodowle zarejestrowane w ZK.
 2. Do rankingu liczy się okres od momentu zgłoszenia się do rejestracji w ZK. Wystawy z okresu gdy pies/suka nie był zarejestrowany w ZK (np. był własnością zagranicznego hodowcy) nie są liczone do rankingu.
 3. Do konkurencji hodowlanych liczy się punkty potomstwa przebywającego za granicą pod warunkiem nadesłania kopii kart ocen z wystaw FCI w wymaganym terminie.
 4. W konkurencjach sportowych liczy się udział owczarków szetlandzkich z rodowodem.

III. PUNKTACJA

Ranga wystawy

V

V 4

V 3

V 2

V 1

CWC/CAC

Zw.Mł/CAJC

Mł.Zw.Klubu

Res.CAC/

Res.CAJC

NPwR/NSwR

(BOS), NJwR

NWwR,NSzwR

Zw. Klubu

CACIB

Res.CACIB

BOB

Krajowa
(Nationale Show)

2

4

6

8

10

10

5

10

10

Championów
(Champion Show)

3

6

9

12

15

15

10

15

15

Międzynarodowa i Klubowa
(Internationale
& Club Show)

4

8

12

16

20

15

10

20

20

15

20

Światowa i Europejska
(World Dog Show
& European Dog Show)

5

10

15

20

25

20

15

25

25

20

25

 •  
  • Tytuł Zw. Polski, Mł. Zw. Polski (ew. odpowiedni zagraniczny) – dodatkowo po 10 punktów.
  • Zagraniczna wystawa specjalistyczna liczona jest jak wystawa rangi klubowej.
  • Za wnioski dodatkowe uprawniające do zdobycia tytułu championa (np. VDH) doliczane będą dodatkowe punkty wg punktacji za CWC zgodnie z rangą wystawy, zaś kwalifikacje na Crufta zgodnie z punktacją BOB;
  • Za I lokatę z oceną doskonałą na zagranicznych wystawach w klasie honorowej dla championów (bez prawa przyznawania CAC) – doliczane będą dodatkowe punkty w wysokości odpowiadającej ilości punktów za CAC na tej wystawie.
  • Za tytuł Best Dog / Best Female – 1, 2, 3, 4, 5 będą przyznawane punkty odpowiednio jak za lokaty na danej wystawie (v1, v2 itd)
  • W przypadku braku przyznania na wystawie zagranicznej tytułu BOS lub NJwR, punkty za taki tytuł przyznawane będą psu/suce która:
   • w klasie pośredniej, otwartej lub championów: na wystawie międzynarodowej otrzyma CACIB, a na wystawie krajowej V1, CAC (w przypadku przyznawania na wystawie tytułu np. Zw.Słowacji, który dostaje najlepszy pies lub suka w rasie, punkty za BOS należą się tylko temu psu/suce).
   • w klasie młodzieży otrzyma Zwycięstwo Młodzieży
   • w klasie weteranów/szczeniąt otrzyma v1/wo1
   • na wystawach w kraju, gdzie taki tytuł nie jest przyznawany, punkty dla weterana i szczeniaka będą liczone zgodnie z regulaminem wystaw zagranicznych.
  • Każdy pies reproduktor/suka matka zbierają punkty swoich potomków.
  • Każda hodowla zbiera punkty wszystkich wystawianych psów z własnym przydomkiem.
  • W konkurencji Psie Sporty wygrana we własnej klasie traktowana jest równorzędnie z BOS, zaś wygranie całych zawodów jak BOB. Punkty z tej kategorii nie są wliczane do kategorii hodowlanych.

IV. DOKUMENTOWANIE UCZESTNICTWA I WYNIKÓW

 1. Udokumentowaniem udziału w wystawach krajowych są karty ocen psa (lub w przypadku ich braku sprawdzane i potwierdzone wyniki wystaw zbierane na portalu o sheltie).
 2. Potwierdzeniem udziału w wystawach zagranicznych jest karta oceny psa nadesłana do końca roku kalendarzowego (za dany sezon wystawowy – do 31 grudnia).
 3. Potwierdzeniem udziału w psich zawodach jest kserokopia dyplomu otrzymanego na zawodach (nadesłana do 31 grudnia danego roku).

V. NAGRODY

Nagrody fundowane są wyłącznie w formie rzeczowej. Fundatorami nagród są sponsorzy.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Wyniki zostaną ogłoszone na portalu o sheltie.
 2. Przez okres 2 tygodni od ogłoszenia wyników rankingu można zgłaszać reklamacje dotyczące wyników rankingu. Po tym okresie ranking uznaje się za obowiązujący i rozdane nagrody nie zostaną cofnięte.
 3. Reklamacje można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej wraz z załączonym kompletem kserokopii kart ocen psa.
   

 

 

Wczesniej obowiązujący regulamin można zobaczyć tu:   REGULAMIN DO ROKU 2011