V Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych Expo Silesia Dog Show w Sosnowcu – 31.01.2016 (Oddział w Będzinie)

V Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych Expo Silesia Dog Show w Sosnowcu – 31.01.2016 (Oddział w Będzinie)
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Andrzej Tarnowski (PL)

PSY (rűden/dogs)
 

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ BLUES CUTE BOY Shertoria,śniade z białym, 01.07.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 12511/V/15,(Bradshaw BREAKING ALL THE RULES– C.I.B, PL, RO Ch. DAISY SWEET GIRL Metamorfoza), hod. Wojciech Kaczmarczyk,wł. Maja Węgrzyn
wo2 Takuna LOVESOME BLUE DREAM,blue merle, 30.06.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29228/VII/15,(White Coastal LITTLE BLUE ARAGON – Lovesome NEMEZIS), hod. Justyna Wydra,wł. Wioletta Słupczyńska
—— Di’Leila’s Sheltie SUPER HERO, tricolor, 11.07.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej.6163/IXXXVI/15, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Di’Leila’s Sheltie SHELBY), hod. Dagmara Modzelewska,wł. Alina Skupnik

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. OTHELLO BLACK Qui Gangnent Touts Les Coeurs, tricolor, 13.01.2015, PKR.I-78141,Nr. rej. 9230/XXIX/15, (Cani Amano AB IMO PECTORE NERO – FLAT BLUE Qui Gagnent Touts Les Coeurs), hod.Mirjana Bauer,wł. Monika Więcław
v2 HEAVEN’S GIFT z Bodzieńskiego Grodu, blue merle,26.01.2015, PKR.I-77214, Nr. rej.15284/XV/15, (CASPER Double Vision FCI – GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Alicja Ledwig
bdb3 AMAZING MACHO Dimidium, tricolor,22.01.2015, PKR.I-w przyg.,Nr. rej.1846/XLIX/15, (Shelteam MOONBOY DANCER – PL Ch. SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila), hod. i wł. Sylwia Kucharska
bdb4 JAMAL Magiczny Ogród, tricolor, 06.04.2015, PKR.I-78225,Nr. rej. 7333/XXX/15, (PL Ch. Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis,wł.Arleta i Krzysztof Matuszak
bdb KAMIKADZE Fervidus, śniade z białym,15.03.2015, PKR.I-78195, Nr. rej. 15388/XV/15, (RUS, PL Ch. Milesend BEEHAWK – RUS Ch. Art Felicity FLORENCJA), hod.Małgorzata Lula-Forysińska, wł.Dorota Wszczółkowska-Pęcherczyk

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC OPEL Polcolland, śniade z białym , 27.05.2014,PKR.I-77748, Nr. rej. 36720/XXII/14,(Lingo’s SHINE BRIGHT – TEQUILA Polcolland), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
v2 CZARNOKSIĘŻNIK z Solnej Ziemi, blue merle,01.02.2014, PKR.I-74865, Nr. rej. 30496/II/14, (PL Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  –  ZA ZI NEL Ventora), hod. Bartosz Janowski,  wł. Anna Tatara

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC BACK TO ME BUMBLEBEE Asketila, śniady z białym, 30.12.2013, PKR.I-74843, Nr. rej. 28159/13, (PL Ch. Lovesome KNIGHT – PL Ch. NEVERENDING STORY Asketila),hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek,wł. Jadwiga Wiśniewska
v2 KNIAŹ Nabram-Poraj, tricolor, 01.06.2013, PKR.I-73361, Nr.rej. 14851/XV/13, (PL Ch. INFINITY Fulfilled Dream – PL Ch., PT1 BY MY SHOW STAR Lost In Love), hod. i wł. Izabela Grzesiek

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDP, BOB KEEP THE FIRE BURNING Asketila (C.I.B, PL Ch.),śniade z białym, 06.11.2011, PKR.I-69346, Nr. rej. 1204/XLIX/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Bożena Napierska                                                                                                                                                                

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 ARIA CUTE GIRL Shertoria, blue merle,14.06.2015,PKR.I-w przyg., Nr. rej. 12537/V/15, (PL Ch. HOKUS-POKUS Magiczny Ogród  – CZARKA Polly z M-3),hod. i wł. Wojciech Kaczmarczyk
wo2 DOBRA WRÓŻKA z Solnej Ziemi, blue merle, 16.05.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 31358/II/15, (C.I.B, Multi Ch. Shelteam MOONBOY DANCER – ZA ZI NEL Ventora), hod. Bartosz Janowski, wł. Bartosz Janowski, Dominika Janowska
wo3 DARK DAVINA Quoys, tricolor, 17.06.2015, PKR.I-79025, Nr. rej. 15905/XV/15, (Dippersmoor DARK SHADOW –ARIAL SAILY Quoys), hod. i wł. Aleksandra Stańczak

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ JAPANESE CHERRY Magiczny Ogród, śniadez białym, 06.04.2015, PKR.I-78450, Nr. rej. 73324/XXII/15, (PL Ch. Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – PL Ch. BERGENIA Magiczny Ogród), hod. i wł.Ewa Kudukis
v2 VENI VIDI VICI Grand Canyon, śniade z białym, 22.01.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 31312/II/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN –RAPSODIA Domi Pearl), hod. i wł. Katarzyna Chmielowska
v3 JUNO JUS JUVENTA Figa Ruminy, śniade z białym,27.03.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 31173/II/15, (C.I.B., Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – FYLLIS FAS FAMA Figa Ruminy), hod.iwł.Ewa Sroga
bdb4 IRON MAIDEN Lucky Time,śniadez białym, 14.02.2015, PKR.I-78167, Nr. rej. 2318/XLI/15, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – HAYABUSA Pollcoland), hod. Jolanta Sadowska-Niedomogała, wł. Jarosław Kolorz
bdb JAMAJKA Magiczny Ogród, śniadez białym, 06.04.2015, PKR.I-78121, Nr. rej. 10495/XVI/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis, wł. Natalia Maziarz-Hłond
bdb OCTOBER ORCHID ze Shetlandu, blue merle,14.10.2014, PKR.I-77022, Nr.rej. 12286/V/14, (CHISTYI RUCHEI iz Tverskoy Skazki – WILD CAT ze Shetlandu), hod. Hana Kalubcova, wł. Anna Nogawczyk

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC AISHA Summer Lady, śniade z białym ,06.05.2014,PKR.I-75968, Nr. rej. 30724/II/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. i wł. Katarzyna Rusinowska
v2 INESS Ventora, blue merle, 03.06.2014, PKR.I-75687, Nr. rej. 15132/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila), hod. i wł. Patrycja Mazur
v3 CHAMPAGNE PARTY Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75255, Nr. rej. 13794/IV/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Halina Pierzchała
bdb4 Lunar Kingdom Present GOYA BORN FROM THE STARS, śniade z białym, 15.10.2014, PKR.I-76971, Nr.rej. 7165/XXX/14, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ZOYA Lohrien), hod. Monika Ziemnicka, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak
bdb GOLDEN FASCINATION Vesca Montana, śniade z białym, 09.07.2014, PKR.I-75793, Nr. rej. 91185/I/14, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – PL Ch. RIKI TIKI TAVI Casidi), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Iwona Chalińska
bdb HEAVENLY SWEETNESS Con Collina, śniade z białym, 01.07.2014, PKR.I-77714, Nr.rej. 7088/XXIII/14, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ECSTASY Con Collina), hod. Anna Szyc, wł. Anna Staszowska-Słona
bdb OMEGA Polcolland, śniade z białym , 27.05.2014,PKR.I-77747, Nr. rej. 36721/XXII/14,(Lingo’s SHINE BRIGHT – TEQUILA Polcolland), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
bdb WISH I COULD FLY Fulfilled Dream,śniade z białym, 05.06.2014, PKR.I-76800, Nr. rej. 30868/II/14,(PL Ch. INFINITY Fulfilled Dream– Lingo’s LUNAR ECLIPSE), hod. Ewa Łazicka, wł. Hubert Korczykowski

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1 BY YOUR SIDE FOR VENTORA Quoys (Mł. Ch. PL), śniade z białym, 29.05.2013, PKR.I-73893, Nr. rej. 14902/XV/13, (Excellent Choice ZOOM THE MOON – RENNY Ventora), hod. Aleksandra Stańczak, wł. Patrycja Mazur
v2 KAYNA znad Antałowskiego Potoku, śniade z białym, 10.04.2014, PKR.I-75410, Nr. rej. 12117/V/14, (PL Ch. HADD znad Antałowskiego Potoku – FANNY znad Antałowskiego Potoku), hod. Teresa Trzebunia, wł. Anna Nogawczyk
bdb3 Lovsome NIMUE, blue merle, 02.04.2013,PKR.I-72738, Nr rej. 1443/XLIX/13, (Multi Ch. Vanilla Hills NO STRINGS ATTACHED LOVESOME – Multi Ch. Turmaja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Monika Błażenko
bdb4 A PILLOW OF WINDS Asketila, tricolor, 08.12.2013,PKR.I-74339, Nr. rej. 28033/VII/13, (C.I.B, PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku),hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska,  Anna Bomba

 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOS SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila(PL Ch.), blue merle, 11.08.2012, PKR.I-71353, Nr. rej. 1775/XLIX/12, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Sylwia Kucharska
v2 LILY Szetlandzka Gwiazda(C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki
v3 ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila (PL, RO Ch.), śniade z białym, 08.12.2013, PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL, HR Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v4 DAISY SWEET GIRL Metamorfoza (C.I.B, PL, RO Ch.), śniade z białym, 31.05.2009, PKR.I-64820, Nr. rej. 10650/V/09, (C.I.B, DK, PL Ch. Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – PL Ch. KLIO SWEET GIRL Metamorfoza), hod. Bożena Maślanka, wł. Wojciech Kaczmarczyk

 

wyniki:                  Beata Gryma

opracowanie:       Joanna Adamowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz