w Chorzowie – 12.09.2010

bob

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Chorzowie – 12.09.2010

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Miranda Blake(GB)


PSY (rűden/dogs)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)
wo1 GUAPITO Amoreno, śniady, 12.02.2010, PKR.I- w przyg., (Int.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Monika, Ewa Kubrak, wł. Monika, Ewa Kubrak

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJwR LEO Wspólny Dom, śniady z białym, 21.10.2009, PKR I-64867 (INT. CH., Ch.
DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – TOŚKA Wspólny Dom) hod. Anna Tomczyk, wł. Arkadiusz Polaszek
v2 SUNNY BOY Iskierka Szetlandów, śniady z białym, 22.07.2009, PKR I-64934 (INT.
CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Beata Dzikiewicz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC DARED z Łańcuta, śniady, 25.03.2009, PKR. I-… (Barney z Łańcuta-IXI z Puli Szczęścia), hod. Maria Stopyra, wł. Józef Piotr Bossowski

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC Art Felicity AMSTERDAM, tricolor, 12.07.2008, RKF 2368572 (Ch.Rus,Ch.Klub Valerina Ross Adler – Art. Felicity Glintwine), hod. T.Poplavskaja, wł. T.Poplawskaja

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Zw., BOB, BOG-2 BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila (Ch.PL,Zw.Kl’06’07,Zw.Eu.Sr.i Wsch., Zw.PL., Zw.Eu’08, Mł.Ch.PL., Mł.Zw.Kl., Mł.Zw.PL), śniade, 20.05.2004, PKR. I-54759 (Ch. Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wisniewska, wł. Jadwiga Wisniewska

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)

wo1, NSzwR GUANTANAMERA Amoreno , śniady, 12.02.2010, PKR.I- w przyg., (Int.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Monika, Ewa Kubrak, wł. Monika, Ewa Kubrak

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. Vanilla Hills ON THE MOVE, blue-merle, 14.09.2009, PKR w przyg. (CH.NO, SLO Lundecock’s HIT AND RUN – CH.PL, Ro Octavia Lilac Whisper Moda na Sukces) hod. Gracjana Kruszel, wł. Marek Skrzypiński, Gracjana Kruszel
v2 BE MY SHOW STAR Lost in Love, śniada, 03.12.2009, PKR w przyg. (INT.CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Izabela Grzesiek

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC ROSSY GOLD Fatransky sen, śniada, 28.01.2009, PKR I-63900 (Ch.
Hurricane Gold Fatransky Sen – Gally Gold Fatransky Sen), hod. M.Kotulas, wl. Lucyna Zboralska
bdb2 BONA DEA Figa Ruminy FCI, śniade, 01.10.2008, PRK.I-62723 (Ch D Ch Lux NOT FOR SALE FROM LADY LUCIA – Ich KAMA Raj dla Zwierząt), hod. Ewa Sroga, wł.
Ewa Sroga

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, Zw. ORION FUTURE STAR Excellens Vivarium, tricolor, 02.01.2008, PKR.I-61993 (Odyssey PICASSO – KARTHAGO INVICTA Excellens Vivarium), hod. A. i K. Górka, wł. Mariola Żółkiewski
v2 RENNY Ventora, tricolor, 16.03.2008, PKR I-61594 (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.PL, Ch.PL GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek, wł. Aleksandra Stańczak
bdb3 FAWORYTKA Amoreno, śniada, 24.09.2008, PKR.I-62959 (INT.Ch, Ch.PL, MNE, CZ Shelteam TEDDYBEAR – INT.Ch, Multi Ch., Zw.Kl.CZ,PL,D PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł. Ewa i Monika Kubrak

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC WHISPER ze Shetlandu (Mł.Ch.PL, Ch.PL), tricolor, 25.09.2005, PKR I-57152 (Ch.CR,SK MAGIC BLACK Fatransky Sen – TSAREVNA iz Tvierskoy Skazki) hod. Hana Kalubcova, w. Marzena Woźniak
v2 KENIA Raj dla Zwierząt (INT.CH, Ch.PL, SK, CZ), śniada, 02.05.2003, PKR I-52564 (Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.KL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – FESTNA LENTE Duma Tary) hod. Iwona Tatera, wł. Ewa Sroga

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BIS Weteran-2 NICOLA NOKIA Asketila FCI (Ch.PL), tricolor, 09.08.1999, 19763/VII/99, PKR.I-36338 (CHPL.ZwKLPL.HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu-MłCHPL.CHPL.ELEKTRA Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2 ROXA Asketila FCI (Int.Ch., Mł.Ch.PL, Ch.PL, Zw.KL.), śniade, 15.04.2000, 20093/VII/00, PKR.I-37407 (CHPL.ZwKL.HIGHLAND ROGU’E ze Shetlandu-MłCHPL.CHPL.MłZwKL.IVET Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska

NAJPIĘKNIEJSZA PARA WYSTAWY:
ROXA Asketila FCI i BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila FCI, wł. Jadwiga Wisniewska

Wyniki podała Aleksandra Stańczak
Opracowała Magda Kozek

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)\
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw. – Zwycięzca
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz