Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Jeleniej Górze  17.05.2009

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Jeleniej Górze – 17.05.2009
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Jadwiga Niciewicz (ZKwP O/Łódź)

PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw,Mł. RANDE’S VOUS Ventora śniade, 16.03.2008, PKR. w przyg. (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – GOLDEN EYE Ventora), hod. Jacek Piątek, Patrycja Mazur, wł. Szostak Janina


klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDPwR Shelteam TEDDYBEAR(Ch) sobolowy 21.07.2004, S49333/2000, (Multi Ch., Int.Ch., SUCh., FIN Ch., EE Ch., Sheldon Space Joker – Shelteam Savanah), hod. Lotta Jidegren, wł. Lotta Jidegren


SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw,Mł. NJwR BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila FCI, tricolor, 01.02.2008, PKR I-w przyg. (Int.Ch IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza – Ch PL,Mł.Ch.PL, Mł.Zw.KL. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Patrycja Mazur & Wioletta Piątek

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, NDSwR BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila FCI, blue-merle, 01.02.2008, PKR I-w przyg. (Int.Ch IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza – Ch PL,Mł.Ch.PL, Mł.Zw.KL. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska


klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BOB ROXA Asketila FCI (Int.Ch.,Ch.PL, Mł.Ch.PL,Zw.Kl.H’08), śniada z białym, 15.04.2000, PKR I-37407 (Ch PL,Mł.Ch.PL, Zw.Kl.PL Highland Rogue ze Shetlandu – Ch PL,Mł.Ch.PL, Mł.Zw.Klubu IVET Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska


Wyniki: Jadwiga Wiśniewska

Opracowanie: Helena Kabała
 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena d
obra (Gut/good)
dost – oc
ena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

 

Dodaj komentarz