Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Jeleniej Górze -18.05.2008

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Jeleniej Górze -18.05.2008FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI Sędzia/Richter/Judge: Anna Kochan (ZKwP O/Kraków)

 

PSY (rűden/dogs) 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDPwR, BOB, BOG I BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila(Mł.Ch.PL, Ch.Pl), śniade, 20.05.2004, PKR. I-54759 (Mł.Ch.PL,Ch.PL,Zw.Kl Highland Rogue ze Shetlandu – Mł.Ch.PL,Ch.PL,Mł.Zw.Kl. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska  

 

SUKI (hűndinen/bitches) 

klasa młodzieży (jungestnklasse/ youth class)

v1, Zw.Mł, NJwR PARIS Ventora, blue-merle, 20.04.2007, PKR.I-59969, (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.Pl, Ch.PL ELECTRA BLUE Kulczyna Chatka), hod. W.Piątek, P.Mazur, wł. Mazur Patrycja, Wioletta Piątek

v2 PARADISE Ventora, tricolor, 20.04.2007, PKR.I-w przyg. (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.Pl, Ch.PL ELECTRA BLUE Kulczyna Chatka), hod. W.Piątek, P.Mazur, wł. Felkel Sławomir 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC PRIMAVERA z Kojca Coli, sniada, 18.08.2006, PKR w przyg. (Ch Pl, Mł Ch Pl HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Krystyna Kiwak 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC BEAUTIFUL MAGIC MASCOT Asketila, śniada z białym, 20.05.2004, PKR.I-58267 (Mł.Ch.Pl, Ch.Pl HIGHLAND ROGUE z Shetlandu – IVET Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Krystyna Kiwak 

klasa championów (championklasse/champion class) 

v1, CWC, NDSwR ROXA Asketila (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 15.04.2000, PKR I-37407 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class) 

v1, NWwR NICOLA NOKIA Asketila (Ch.PL), tricolor, 09.08.1999, PKR I-36338 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Elektra Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska

v2 IVET Asketila (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 14.06.1997, PKR I-28863 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska  

 

Konkurencje dodatkowe:

Najlepsza Para Wystawy BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila(Mł.Ch.PL) + ROXA Asketila(Ch.PL, Mł.Ch.PL) – wł. Jadwiga Wiśniewska  

Wyniki: Anna Kochan

Opracowała Magda Kozek  

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz