Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Kaliszu – 15.06.2008

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Kaliszu – 15.06.2008
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI

Sędzia/Richter/Judge: Marek Czerniakowski

PSY (rűden/dogs)
 
 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDPwR, BOB, BOG III BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila(Mł.Ch.PL, Ch.Pl), śniade, 20.05.2004, PKR. I-54759 (Mł.Ch.PL,Ch.PL,Zw.Kl Highland Rogue ze Shetlandu – Mł.Ch.PL,Ch.PL,Mł.Zw.Kl. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska 

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jungestnklasse/ youth class)
v1, Zw.Mł., NJwR ARRA MINI Vangeldis, śniade, 29.08.2007, PKR w przyg. (FANTASTIC COLOR VISION – BRIGHT MERRY-BOOK ABROAD LOVE) hod.E.Peretjatkowicz, wł.Ewa Peretjatkowicz
v2 SWEET BABY GIRL Asketila FCI, śniade, 1.04.2007, PKR.I-w przyg. (Int.Ch, Ch.DE.(VDH),Ch.DE.(CLUB) SWEET BILLY BOY O'the Highland – Ch.PL NICOLA NOKIA Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
— Marvithall FIONA, tricolor, 17.05.2007, PKR.I-w przyg. (CH.FIN Lundecock's SKIP'N go NAKED – Marvithall SEREENA), hod. Marina Cariuk, wł. A.Lubaszka  

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDSwR ROXA Asketila (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 15.04.2000, PKR I-37407 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2 Archos Canis U-HAZE BLUE, blue-merle, 12.08.2005, PKR I-56476, (HOOLIGAN Polcolland – EMMANUELLE BLUE Kulczyna Chatka), hod. Agata Piotrkowska, wł. Justyna Szymańska 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BIS Wet. III NICOLA NOKIA Asketila (Ch.PL), tricolor, 09.08.1999, PKR I-36338 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Elektra Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2 IVET Asketila (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 14.06.1997, PKR I-28863 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska 

Wyniki: forum owczarka szetlandzkiego
Opracowała Magda Kozek 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
 
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz