Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Ustce – 29.05.2011

 Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Ustce – 29.05.2011
FCI 88 –OWCZAREK SZETLANDZKI/ SHETLAND SHEEPDOG 
Sędzia / Richter / Judge: Ewa Bukład(PL)

 

PSY (rűden/dogs)

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Zw., BOB
XTREME DARK PLAYER Vom Ohmtalteufel (Mł.Ch.PL, Ch.PL) śniady, 10.10.08, PKR.I-62750. (DK Ch. Goodtimes Blazin Hot Moments – Dt. Jgd. Ch. GrandGables Promise of Gold), hod. Beate & Udo Alexander, wł. Monika Tuliszewska

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJwR FAME & FORTUNE Casidi, śniade z białym, PKR.I-…, (C-A-Moon Versace – Bright and Breezy Vesca Montana), hod. Monika Tuliszewska, wł. Monika Tuliszewska
v2
LADY HAPPY Basa Kosy, tricolor, 01.02.2010, PKR w przyg. (Archos Canis TEEBO – ANUWA DOLCE VITA Polcolland) hod. Barbara Kuś, wł. Maciej Greinert

Wyniki: forum owczarka szetlandzkiego
Opracowała Magda Kozek

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)\
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw. – Zwycięzca
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

 

 

Dodaj komentarz