Wyniki wystawy krajowej w Chojnicach 27.07.2008 r.

Wyniki wystawy krajowej w Chojnicach 27.07.2008 r.
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Paweł Szemraj (ZKwP O/Łódź)


PSY (rűden/dogs) 

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSzwR JORDAN Strażnica Kaszebstwa (FCI), śniady, 01.01.2008, PKR I-61764 (Ch.Romashev’s Dashling Dreamflight – Popkins Marry Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Franciszek Bones

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
V1, Zw.Mł, NJwR, BOB, BIS Junior III HASSAN Strażnica Kaszebstwa, śniady z białym, 07.05.2007, PKR I-59595 (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE –  Ch.PL POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Marzena Stryszowska

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. HAIDI Strażnica Kaszebstwa FCI, śniada z białym, 07.05.2007, PKR I-w przyg. (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE –  Ch.PL POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones,  wł.Dariusz Żakieta , Anna Żakieta 
bdb2
HEIDI Polcolland, tricolor, 2007.05.18, PKR w przyg. (Mł.Ch.PL, Ch.PL Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – Mł.Ch.PL Lustrous Lamberta), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Alicja Kokocińska

klasa otwarta (offene klasse/open class)

GABI Surdykowska FCI,  śniada z białym, 03.07.2006, PKR. I-58794, (PL Ch. BEAUTIFULL MARVELLOUS MAN Asketila – PL Ch. BONI Pastelowy Raj), hod. Bożena Surdykowska, wł. Zenon Damps

 

Wyniki: Franciszek Bones

Opracowanie: Helena Kabała
 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz