Wyniki wystawy krajowej w Lublinie 19.04.2009


Wyniki wystawy krajowej w Lublinie 19.04.2009

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI  / SHETLAND SHEEPDOG

Sędzia / Richter / Judge: Edyta Sweklej (ZKwP O/Lublin)

 

 


PSY

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI, śniade z białym, 02.03.2008, PKR I-w przyg. (Ch.PL,ROM, Grand.Ch.ROM Moorwood HOT NEWS – Int.Ch.,Ch.Pl.,Mł.Ch.PL GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Anna Szulc, Anna Kowalska

 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC BLACK DIAMOND Vesca Montana FCI (Mł.Ch.PL, Ch.PL),  tricolor, 18.04.2007, PKR. W przyg. (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Mirosław Cygan

v2 TONY z Łańcuta, śniady, 20.09.2005, PKR w przyg. (PRINCE POLO Moda na Sukces – Laveli Endzhel EXTRELLA), hod. Maria Stopyra, wł. Jan Stanek

 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDPwR Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT Mł.Ch.PL, Mł.Zw.Kl), tricolor, 26.04.2005, PKR.I-56082 (Ch.DK,S,FIN Grandgables SAY IT AGAIN SAM – Moorwood CARIBBEAN CRYSTAL BLUE), hod. Per Sarstad, wł. Anna Szulc

 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

GOLDEN STAR Vesca Montana, śniade z białym, 12.12.1996, PKR I-26530, (Int.Ch.,Ch.Pl. Cindahope Kylene SHOW OFF – Int.Ch.,Ch.Pl.,USA Cataway BORN TO BE WILD), hod. Anna Szulc, wł. Anna KowalskaSUKI (hűndinen/bitches)

                         

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)

wo1, NSZwR SEA BREEZE Casidi), śniadaz białym, 03.08.2008, PKR w przyg. (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL,Mł.Ch.PL,Mł.Zw.KL BRIGHT AND BREEZY Vesca Montana), hod. Monika Tuliszewska, wł. Ewa Łazicka

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw.Mł SALSA Kasaleme, śniada, 27.06.2008, PKR w przyg, (Ch.PL VOLAND SWEE BOY Metamorfoza – CASSIDY ze Shetlandu), hod. Małgorzata Sobolewska, wł. Aneta Smyk

v2 SUZI Szelmowate Niewiniątko, śniada, 13.05.2008, PKR I-62304 (Int.Ch.Ch.PL,Rus,RKF Mł.Ch.PL Morwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – MELA z Hultajskiej Trójki), hod. Małgorzata Wojtysiak, wł. Bożena Krzyżewska

v3 LYRIC LULLABY Polcolland, śniada z białym, 01.06.2008, PKR I-62138, (Ch.PL,Mł.Ch.PL ROMASHEV'S DASHUNG DREAMFLIGHT- DEJA Strażnica Kaszebstwa) hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Monika Leśniowska-Ołdak

v4 LOLA Śniada Maskotka, śniada, 25.05.2008, PKR w przyg. (Ch.PL, Ch.Rom, G.Ch.Rom Moorwood HOT NEWS – NELA Śniada Maskotka) hod. Iwona Kowalczyk, wł. Agnieszka Sobala

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC Vanilla Hills NOT SO JAZZY, tricolor, 13.12.2008, PKR I61011 (Ch.PL, Mł.Ch.PL Dawnville ZETOS FOR LOVESOME – Ch.PL OCTAVIA LILAC WHISPER Moda na Sukces), hod./wł. Gracjana Kruszel

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC, NDSwR, BOB, Najlepszy Pies O/Lublin II BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI (Ch.RUM,Mł.Ch.PL,Ch.PL, MŁ.Zw.Kl’08), śniada z białym, 18.04.2007, PKR I-60118  (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Anna Kowalska, Anna Szulc

v2 NIRVANA z Puli Szczęścia, śniada, 03.02.2007, PKR. I-61072 (Ch. OSCAR Overtop – EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Jan Stanek

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI, (Int.Ch, CH.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 16.11.2000, PKR I-38139 (Int.Ch.,Ch.Pl. Cataway’s RISING SUN – Int.Ch, Ch. PL, Ch USA Cataway Born To Be Wild), hod. Anna Szulc, wł. Anna Kowalska

 

III Najlepsza para hodowlana wystawy
GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana & Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY

 

  

Wyniki Magda Kozek

Opracowanie Helena Kabała

 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz