Wyniki XLVII Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Lublinie – 22.04.2012

 

 

bobWyniki XLVII Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Lublinie – 22.04.2012
FCI 88 –OWCZAREK SZETLANDZKI/ SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Izabela Olejniczak (PL)
PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. UNCAS z Puli Szczęścia, śniady, 10.05.2011, PKR.I-68449. (Ch.PL, Mł.Ch.PL SID z Puli Szczęścia – Mł.Ch.PL JUST ANGEL ze Skalny Vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Ryszard Sarzyński

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, Zw. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND ( J.Ch.MD,MAC, RO, J.CEEW) tricolor, 23.04.2010, PKR.I-66254 (Int.Ch, Ch.Nor,Dan,Fin.CZ Shelteam DREAMCATCHER – Mł.Ch.RO,Mł.Zw.Trans,Mł.Zw.Kl PL Turmaja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Mariusz Podżus

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC JIM BEAM Perla z Polabi (Mł.Ch.PL) tricolor, 17.04.2010, PKR.I-66866, (Grand Ch, Ch.RUS,Ch.KL.Ros. Blenmerrow BORODIN – ESSENCE OF LOVE Perla z Polabi (HVT,TS)), hod. Marcela Hejdukova, wł. Robert Kabała, Magdalena Kozek

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC Vanilla Hills NO STRINGS ATTACHED LOVESOME (Mł.Ch.LT,PL,RO,SK Mł.Zw.PL’08,Mł.Zw.Kl SK’09,GPV SK’09), blue-merle, 13.12.2007, PKR I-60817 (Ch PL, Mł.Ch.PL. Dawnville ZETOS FOR LOVESOME – Ch.PL OCTAWIA LILAC WHISPER Moda na Sukces), hod. Gracjana Kruszel, wł. Robert Kabała


SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1,
Zw. Mł., NJwR, BOB, BOG 2 DANAE DIVIDA Figa Ruminy, śniada z białym, 26.04.2011, PKR.I-68416, (INT.CH, Multi Ch, Multi Mł.Ch.  Quashee OPERATION CHAOS Ch.PL BONA DEA Figa Ruminy), hod. Ewa Sroga, wł. Justyna Falińska-Stępień 
bdb2   
Di’Leila’s Sheltie BEST OF THE BEST, tricolor, 03.05.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Multi Ch, Mł. Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Di’Leila’s Sheltie SHELBY), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Maciej Juszczakiewicz

klasa pośrednia (intermediate class)

v1, CWC, Zw. KISS-ME-QUICKLY All Alkantara (Mł.Ch.PL), śniade z białym, 30.07.2010, PKR.I-66767   ( Int.Ch. Ch.PL Grandgables JUST ANOTHER HERO – Ch.PL CHILLI ALKANTARA Magiczny Ogród), hod. i wł. Joanna Adamowska

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC Turmaja’s LOVESOME ROSE (Ch.PL), , tricolor, 17.09.2008, PKR.I-62746, (Ch La-Min-So’s BLUE SILVER OTTO – Imajan’s QUALITY ROSE), hod. Iris H. Antonsen, Anita Johnsen Krant, wł. Robert Kabała

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BIS Weteran 2 KENIA Raj dla Zwierząt (INT.CH, Ch.PL, SK, CZ), śniada, 02.05.2003, PKR I-52564 (Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.KL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – FESTNA LENTE Duma Tary) hod. Iwona Tatera, wł. Ewa Sroga

Wyniki podała i opracowała Pani Joanna Adamowska

Kontakt w sprawie wyników: magda_kozek@wp.pl

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)\
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw. – Zwycięzca
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

Dodaj komentarz