Wyniki XXXII Mazowieckiej Wystawy Psów Rasowych w Płocku 30.05.2010

Wyniki XXXII Mazowieckiej Wystawy Psów Rasowych w Płocku 30.05.2010

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG

Sędzia / Richter / Judge: Joanna Adamowska

PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendkasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJwR, II BIS Junior Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH, blue-merle, 15.07.2009, PKR I-64478 (Moorwood FASHION DESIGNER – INT.Ch Tiaras OCEAN BLUE JEWEL), hod. Per Svarstad, wł. Anna Szulc
Archos Canis STAR GATE, śniady z białym, 16.04.2009, PKR w przyg. (Ch.Pl PIKSEL Wspólny Dom – Archos Canis TILL), hod. Agata Piotrowska, wł. Joanna Miszkiewicz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC
Grandgables JUST ANOTHER HERO, śniady z białym, 13.06.2008, DK 20379/2008, (Ch. Talisker’s Bengal – Ch. Grandgables WILLOWCOVE OH LALA), hod. Guy A.P Jeavons, wł. Hans Iver Staugaard, Krystyna Szulc

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Zw.
GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI (Mł.Ch.PL, PL Ch.), śniade z białym, 02.03.2008, PKR I62375 (Int.Ch.Ch.PL,ROM,Grand.Ch.ROM Moorwood HOT NEWS – Int.Ch.Ch.PL,Mł.Ch.PL. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Anna Szulc, Anna Kowalska

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendkasse/youth class)
v1, Zw.Mł.
RIKKI TIKKI TAVI Casidi, śniada z białym, 27.03.2009, PKR w przyg., (INT. Ch. Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – INT.Ch, Ch.PL, Mł.Ch.PL NIE TRAĆ NADZEI Casidi), hod. Monika Tuliszewska, wł. Anna Szulc
v2
PEPPERMINT Polcolland, tricolor, 29.06.2009, PKR w przyg., (Ch.Pl Lustrous DUMBLDOR – Ch.Pl DEJA Strażnica Kaszebstwa), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Aneta Nowakowska


klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC
ALICE STARLET Limitless Love, śniada, 07.02.2007, PKR I-61992 (DARING DOG Asketila – BABE IN THE WOOD Vesca Montana), hod. Ewa Iwańczyk, wł. Lidia Król
v2
FABIANA FRIDA Magiczny Ogród (Mł.ChPL), śniada z białym, 13.05.2008, PKR I-w przyg., O: IntCh, ChPL, Rom, Grand Ch.Rom, BIS Moorwood HOT NEWS – M: ChPL, ChPL, Mł.ChPL BERGENIA Magiczny Ogród, hod. i wł. Ewa Kudukis


k
lasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BOB, II BIS Veteran, IV BOG KLIWIA Asketila FCI (Mł.Ch.Pl,Ch.PL, Zw.Kl’00,Zw.Eur.Sr-Wsch.’01), śniada z białym, 07.12.1993, PKR I-19111 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Ewa Kudukis

 

GOLDEN PHOENIX Vesca Montana & RIKKI TIKKI TAVI Casidi – I m. na BIS par hodowlanych

Opracowanie i wyniki Joanna Adamowska

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

Dodaj komentarz