WynikiV Krajowej Wystawy Psów Pasterskich i Zaganiających we Wrocławiu 03.07.2010


Wyniki V Krajowej Wystawy Psów Pasterskich i Zaganiających we Wrocławiu 03.07.2010

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Ildiko Muzslai (H)

PSY (rűden/dogs)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)

wo1, BIS Szczeniąt-4 WERMUTH SEASONED Ventora, śniady, 6.11.2009r, PKR I-64930 (Ch. Sensusan KOH-I-JUS – INT.Ch. PL, ROM, Zw.Transylwanii, Mł.Ch.PL ORIYANTI Ventora), hod. Patrycja Mazur, wł. Ewa Morawska
BRAVEHEART Lost in Love, śniady, 03.12.2009, PKR.I-65335 (INT.CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Agnieszka i Adam Szykuła

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR, BOB, BIS Junior-2 Quashee OPERATION CHAOS (Mł.Ch.BY, Mł.Ch.Kl.LT), złoty, 31.08.2009, PKR w przyg, (INT.CH, CH. LUX, NL ,D VDH, D Club, Slov. Cro.J.CH. Quashee HIGH CLASS O’PINION – INT.CH, CH. D VDH,D Club Ch. Arcot STRIKE A POSE), hod. Monique van Poppel, wł. Robert Kabała, Gracjana Kruszel
v2 SOLAR CHOCOLATE Iskierka Szetlandów, śniady, 22.07.2009, PKR w przyg, (INT.
CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Anna Haratyk

v3 ALERT DAREDEVIL Lohrien, śniady, 02.09.2009, PKR w przyg. (INT. CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – IMPRESJA GOLDEN ART Lohrien) hod. Beata Ziemnicka, wł. Katarzyna Sowa

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC, Zw. RAFAELLO Ventora, tricolor, 16.03.2008, PKR.I-61300 (INT.Ch, Ch.PL, Rus ,RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch. PL, Ch.PL GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek wł. Ewa Morawska
OZZY z Puli Szczęścia śniady, 24.12.2007, PKR.I- 64818, (Mł.Ch.PL, Ch.PL KOSTEK z Puli Szczęścia – JETTA z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Edyta Schmidt

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC NOBEL z Puli Szczęścia (Mł.CH.PL, Ch.PL) śniady, 03.02.2007, PKR I-59597 (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL Emi z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Maciej Babiński
v2 Vanilla Hills MINI STROM AHEAD (INT.CH, Mł.Ch.PL, Ch.PL, LT), tricolor, 17.20.2006, PKR I-58932 (INT.CH Quashee UNCOVERED GLAMA BOY – Ch.PL, RO OCTAWIA LILAC WHISPER Moda na Sukces), hod. Gracjana Kruszel, wł. Grażyna Sztanka, Gracjana Kruszel

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1 DARK Kolyba u Grapy (Ch.PL, PIP), tricolor, 21.03.2002, PKR I-50313 (Ch.PL. Mł.Ch.PL ABSOLUTE MAN Kropelka Oceanu – Mł.Ch.SK EVITA Szym-Tom) hod. Helena Skorupa, wł. Anna Jagieło

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa baby (babyklasse/baby class)
wo1, BIS Baby-3 GUANTANAMERA Amoreno, śniada, 12.02.2010, PKR w przyg, (INT.CH, Ch. S, N, FIN, DK Shelteam DREAMCATCHER – INT.Ch, Multi Ch., Zw.Kl.CZ,PL,D PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł. Ewa i Monika Kubrak
wo2 DAYTONA Lucky Time, blue merle, 09.02.2010, PKR w przyg, (FREEMEAN Polcolland – BRAVAREY Lucky Time), hod.
Jolanta Sadowska-Niedomagała, wł. Ewa Firuta

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)
wo1 BE MY SHOW STAR Lost in Love, śniada, 03.12.2009, PKR w przyg. (INT.CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Izabela Grzesiek
wo2 BLISS LIVE Lohrien, śniada z białym, 01.11.2009, PKR w przyg. (INT. CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – ARWENA ORANGE Magiczny Ogród) hod. Beata Ziemnicka, wł. Iwona Pytlak
o3
ELEGANCE EXTERMINATE Asketila FCI, blue-merle, 07.11.2009, PKR I-64936, (Mł.Ch.PL,Ch.PL,LT Vanilla Hills MINI STORM AHEAD – Ch.PL BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. VANILLA SKY VEL Ventora, śniada, 16.07.2009, PKR w przyg. (INT.Ch, Mł.Ch.PL, Ch.PL Overtop OSKAR – IRYS Ventora), hod. Patrycja Mazur, wł. Patrycja Mazur


klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC MAGICAL MOONDANCE by Vanilla Hills, blue merle, 13.12.2008, PKR.I-63286 (INT.CH. CRESTEAK TUDOR CROWN AT WENDISLE – Vanilla Hills MINI FIRST SNOW FALL), hod.
Angelika Rang, wł. Grażyna Sztanka, Gracjana Kruszel

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, Zw. PENELOPA z Puli Szczęścia (PIP), śniada z białym, 19.06.2008, PKR.I-63141 (INT.Ch, Mł.Ch.PL, Ch.PL Overtop OSKAR – Mł.Ch.PL, Ch.PL EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Elwira Żmuda-Noras
v2 Archos Canis YUCCA VEL COGIE, śniada z białym, 01.03.2008, PKR I-61873, (INT.CH, Mł.Ch.PL, Ch.PL, RO, LT, SK PIKSEL Wspólny Dom – Archos Canis TILL), hod. Agata Piotrowska, wł. Agata Piotrowska, Grażyna Sztanka

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BIS Weteranów-1 IVET Asketila FCI (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 14.06.1997, PKR I-28863 (INT.CH. Cindahope KYLENE SHOW OFF – CIRCA Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2
ROXA Asketila FCI (INT.Ch, Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.Kl.H’08), śniada z białym, 15.04.2000, PKR I-37407 (Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.KL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – Ch.PL, Mł.Ch.PL, Mł.Zw.KL IVET Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v3
NICOLA NOKIA Asketila FCI (Ch.PL), tricolor, 09.08.1999, PKR I-36338 (Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.KL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – Ch.PL,Mł.Ch.PL ELEKTRA Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
TIFFANY TRIUMF Asketila (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada, 25.02.2001, PKR I-46461, (Mł.Ch.PL, Ch.PL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – Mł.Ch.PL, Ch.PL IVET Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska

Wyniki forum sheltie
Opracowała Aleksandra Stańczak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Dodaj komentarz