Wystawa Krajowa w Zabrzu 18.10.2009

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Zabrzu – 18.10.2009
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Anna Redlicka
(ZKwP O/Warszawa)

PSY (rűden/dogs)


klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)

wo1, NSzwR ARCHIBALD SETH Ga-Nu-Ti, tricolor, 01.04.2009, PKR.I-w przyg. (IntCh,ChPL,ROM,Grand Ch.ROM Moorwood HOT NEWS –GALA S
urdykowska) hod. Karolina Walczak, wł. Elżbieta Maliszewska


klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

V1, Zw.Mł., NJwR SAYMON Kasaleme, śniady, 27.06.2008, PKR w przyg. (Ch.PL VOLAND SWEET BOY Metamorfoza – CASSIDY ze Shetlandu), hod. Małgorzata Sobolewska, wł. Bernard Pelka

SUKI (hűndinen/bitches)


klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

bdb1 SABA Polinezja, śniada z białym, 2008.06.29, PKR w przyg. (ISTAR Polly z M-3 – UNA RUBRA Excellens Vivarium), hod. Magdalena Siekierka, wł. Arkadiusz Polaszek
bdb2 NESCA Xantina Iskierka Szetlandów, tricolor, 10.06.2008, PKR I-62246 (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.PL, Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Małgorzata Segiet

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC SAMANTA Kasaleme, śniada, 27.06.2008, PKR.I-… (Ch.PL VOLAND SWEET BOY Metamorfoza – CASSIDY ze Shetlandu), hod. Małgorzata Sobolewska, wł. Małgorzata Sobolewska

klasa otwarta (offene klasse/open class)
bdb1 CAŁUSKA Szetlandzka Ostoja, śniada, ur …wł. Maliszewska Elżbietakawe, c
bdb2 CZIRIOS Polinezja, śniada, 24-04-2007, PKR.I-61198, (ChPL ISTAR Polly z M-3 – UNA RUBRA Excellens Vivarium), hod. i wł. Magdalena Siekierka


klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDSwR
CARMEN Polcolland , śniada, 10.10.2006, PKR. I-w przyg. (In.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE – GARDENIA Polcolland), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Halina Pierzchała

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BOB, BIS Wt.II
KLIWIA Asketila FCI (Mł.Ch.Pl,Ch.PL, Zw.Kl’00,Zw.Eur.Sr-Wsch.’01), śniada z białym, 07.12.1993, PKR I-19111 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Ewa Kudukis
v2 ALCIRA Rahandia (Ch.PL, Mł.Ch.PL), 19.09.1999, tricolor, PKR I-34688 (Mł.Ch.PL,Ch.PL,Mł.Zw.Kl Ch.PL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – CONNIE Ho-Vinto) hod. i wł. Marzena Woźniak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz