XXVII Klubowa Wystawa Ras Pasterskich Niepolskich w Bełchatowie – 20.09.2015 Oddział w Łodzi

XXVII Klubowa Wystawa Ras Pasterskich Niepolskich w Bełchatowie – 20.09.2015
Oddział w Łodzi

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Anna Albrigo – kennel Selvaspina (I)

PSY (rűden/dogs)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 ICE CREAM WITH TOFFEE Asketila, śniade z białym, 21.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29061/VII/15, (RUS, PL Ch. Valerina Ross MANCHESTER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 SUBARU Polcolland, śniade z białym,22.02.2015, PKR.I-w przyg.,Nr. rej. 36927/XXII/15, (TALISMAN NA SCHASTIE s Egersky Slobody – GEORGINA Polcolland), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
wo2 DICKENS Alkyra,  tricolor, 27.12.2014, CMKU/SHE/9885/14, (PIECE OF MY HEART Veramente – DARKNES BLUE z Rise fantazie), hod. Alena Kynclova, wł. Jana Radostova Czechy
wo3 AMAZING MACHO Dimidium, tricolor,22.01.2015, PKR.I-w przyg.,Nr. rej.1846/XLIX/15, (Shelteam MOONBOY DANCER – PL Ch. SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila), hod. i wł. Sylwia Kucharska
o HEAVEN’S GIFT z Bodzieńskiego Grodu,  blue merle , 26.01.2015, PKR.I-77214, Nr. rej.15284/XV/15, (CASPER Double Vision FCI – GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Alicja Ledwig
 o INFINITY Lucky Time,  śniade z białym, 14.02.2015, PKR.I-77815, Nr. rej. 92543/I/15, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – HAYABUSA Polcolland), hod.Jolanta Sadowska-Niedomagała,wł.Dorota Imiela
o KAMIKADZE Fervidus, śniade z białym,15.03.2015, PKR.I-78195, Nr. rej. 15388/XV/15, (RUS, PL Ch. Milesend BEEHAWK – RUS Ch. Art Felicity FLORENCJA), hod.Małgorzata Lula-Forysińska, wł.Dorota Wszczółkowska-Pęcherczyk  

 
klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., Mł. Zwyc. Klubu CANDY DEALER Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75744, Nr.rej. 28339/VII/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska 
v2 Lovesome UNUSUAL HEART, śniade z białym, 30.05.2014, PKR.I-75694, Nr. rej. 28325/VI/14, (LITTLE YSTUD of Queensland – PL Ch. Lovesome KISS FROM A ROSE), hod.Robert Kabała,wł. Robert Kabała/Anna Zydorczyk
bdb3 MASTER HEART Lohrien, tricolor, 03.06.2014, PKR.I-76862,Nr. rej. 15233/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus – ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Ewelina Kociok

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC  MR.COOL Serenczas  (MŁ.Ch.PL), tricolor, 23.11.2013, PKR-75370, Nr.rej. 48949/VIII/13,(Katiedale  KING OF CLUBS – CHOICE FOR SERENCZAS od Ruzove Vily), hod i wł. Sławomira Rozwadowska
v2  BACK TO ME BUMBLEBEE Asketila , śniade z białym, 30.12.2013, PKR.I-74843, Nr. rej. 28159/13, (PL Ch. Lovesome KNIGHT – PL Ch. NEVERENDING STORY Asketila),hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek,wł. Jadwiga Wiśniewska

 

klasa otwarta (offene klasse/open class) 
v1, CWC FLOWER POWER Fervidus (PL, H Ch.), śniade z białym, 23.11.2011, PKR.I-71351, Nr. rej. 64908/XXII/11, (S, PL Ch. Croft’s I WANT IT ALL  – JILLY OF VALLEY ze Skalni vyhlidky) , hod. i wł. Małgorzata  Lula-Forysińska 
v2 HORIZON Lucky Time, śniade z białym, 19.11.2012, PKR.I-72032, Nr. rej. 35073/XXII/12, (TRADEMARK Polcolland – BRAVERY Lucky Time), hod. Jolanta Sadowska-Niedomagała, wł. Janina, Beata i Marek Kowalczyk

 
klasa championów (championklasse/champion class) 
v1, CWC, NDP, BOS, Zw. Klubu FABER FAS FATA Figa Ruminy (PL Ch.),  śniade z białym, 08.05.2013, PKR.I-74002, Nr. rej. 27948/VII/13, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. Ewa Sroga,wł. Urszula Kasperska & Ewa Sroga
v2 Art Filisiti DIMA at Fervidus (PL Ch.), blue merle, 25.02.2010, PKR.I-66488, Nr. rej. 33424/XXII/10, (Dipersmoor DIAMOND QUEST – Art Filisiti PERSIA ), hod. Tatiana Poplavskaja, wł. Małgorzata Lula-Forysińska
v3 Japaro WITH VESCAMONTANA (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 18.06.2011, PKR.I-69024, Nr. rej. 86110/I/11, (GB Ch. Japaro ON THE RAZZLE at Ellenyorn – GB Ch. Japaro  DESIGNED IN DREAMS)  hod. Margo, Ian Nixon, wł.  Anna Szulc
v4 KEEP THE FIRE BURNING Asketila (C.I.B, PL, HR Ch.),śniade z białym, 06.11.2011, PKR.I-69346, Nr. rej. 1204/XLIX/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Bożena Napierska
v JIM BEAM Perla z Polabi (C.I.B, PL, UA Ch.), tricolor, 17.04.2010, PKR.I-66866, Nr. rej. 11249/XXIV/10 , (Blenmerrow BORODIN – ESSENCE OF LOVE Perla z Polabi), hod. Marcela Hejdukova, wł. Magdalena Kozek, Robert Kabała, Marcela Hejdukova
v Lovesome KNIGHT (PL Ch.),śniade z białym, 20.02.2012, PKR-71493, Nr. rej. 12051/XXIV/12, (Muggebigge BIRK – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Małgorzata Wesołowska
v LUCKY LUCK Polcolland (PL Ch.),śniade z białym,01.06.2008, PKR.I-64178,Nr. rej. 32646/XXII/08, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – DEJA Strażnica Kaszebstwa), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
v TIMON Ventora (C.I.B, PL, ROM Ch.),śniade z białym, 08.04.2007, PKR.I-61432, Nr. rej. 15142/XV/09, (C.I.B, PL Ch. Overtop OSCAR– C.I.B, PL Ch. GOLDEN EYE Ventora), hod. i wł. Patrycja Mazur
v YANKO z Puli Szczęścia (Multi Ch.), śniade z białym, 08.03.2013, PKR.I-72523, Nr. rej. 1745/XXXV/13, (PL Ch. SID z Puli Szczęścia – JUST ANGEL ze Skalni Vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Paulina Sarzyńska

 
klasa
weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1 ONYX Ventora (C.I.B, PL, H Ch.), tricolor, 08.04.2007, PKR.I-61432, Nr. rej. 15141/XV/07, (C.I.B, PL Ch. Overtop OSKAR – PL Ch. GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek wł. Krzysztof Krupa, Patrycja Mazur
v2 PLATERO z Kojca Coli (C.I.B, MultiCh.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 23807/VII/06, (PL Ch. HIGHLAND ROUGE Ze Szetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak,wł. Marek Skrzypiński     

 SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ, BIS Młodszych Szczeniąt 4 JUNO JUS JUVENTA Figa Ruminy, śniade z białym,27.03.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 31173/II/15, (C.I.B., Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – FYLLIS FAS FAMA Figa Ruminy), hod.iwł.Ewa Sroga 
wo2 BIBIANNA Kwiat Bałtyku, śniade z białym,15.05.2015,PKR.I-78194, Nr. rej. 15387/XV/15, (PL, H Ch. FOLWER POWER Fervidus – GIFT OF NALLE Donariada), hod. i wł. Dorota Wszółkowska-Pęcherczyk
wo3 IMMORTAL FAME Asketila, śniade z białym, 21.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29062/VII/15, (RUS, PL Ch. Valerina Ross MANCHESTER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ STAWBERRY PIE Serenczas, śniade z białym, 31.12.2014, PKR-77099, Nr.rej. 49592/VIII/14,(IL ETAIT UNE FOIS MON AMI TACHNAMADRA des Romarins de Mayerling – Caravan OH LA LA), hod i wł. Sławomira Rozwadowska
wo2 IRIS IN ARETE Figa Ruminy, śniade z białym,22.01.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 35204/II/15, (C.I.B., Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – ERIS EX ERA Fiag Ruminy), hod.iwł.Ewa Sroga
o3 JENNY Ventora,śniade z białym, 30.12.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29104/VII/14, (C.I.B, PL, ROM Ch. TIMON Ventora – HAPPY HEIDI Ventora), hod. Patrycja Mazur,wł. Małgorzata Młynarczyk

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ, Mł. Zwyc. Klubu Achor’s Surprise ORIENTAL OPAL,tricolor, 28.10.2014, SHSB/LOS 7314325,(JARI KING OF SPADES v’t Maartenshuis– Shelridge COLUMBINE), hod. Gabriela Kamber, wł.Helena Kabała/Gabriela Kamber
v2 LOVE LILI z Kojca Coli, śniade z białym, 24.10.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 36382/XXII/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – PL Ch. PRIMAVERA z Kojca Coli), hod. Krystyna Kiwak,wł. Ewa Grodzka
v3 Old Solar Sambija DIANA PRINCES LOVESOME, śniade z białym,27.10.2014, PKR.I- 77691, Nr. rej. 13126/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – RUS Ch. Art Felicity DJENTEL ROUZ), hod. Olga Pereverzeva, wł. Rober Kabała, Ewa Kubrak          
v4 Lovesome XARA, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-77845, Nr. rej. 13144/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Anetta Smyk
v CALL ME CIRI Asketila, tricolor,19.04.2014, PKR.I-75838, Nr. rej. 36142/XXII/14, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek, wł. Izabela Wiśniewska
v CHAMPAGNE PARTY Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75255, Nr. rej. 13794/IV/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Halina Pierzchała 
v NENYA WITH POLCOLLAND Daccaria, blue merle,13.04.2014, PKR.I-77746, Nr. rej. 36722/XXII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – PEPPERMINT Polcolland), hod.Aneta Nowakowskawł. Agnieszka Fortaszewska   
v Platero Primus BAILA MORENA, tricolor, 12.08.2014, PKR.I-76359, Nr. rej. 24656/VII/14,  (Milesend MIDNIGHT from Lavika – Vanilla Hills ON THE MOVE), hod. i wł.  Marek Skrzypiński
—— PAXI Basa Kosy, tricolor, 19.08.2014, PKR.I-w przyg.,Nr.rej. 50042/VIII/14, (LIDER Basa Kosy – Anuwa COCO CHANEL), hod. Barbara Kuś, wł. Małgorzata Kuncerowicz

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC BACK TO MY DREAMS Asketila, śniade z białym, 30.12.2013, PKR.I-74713, Nr. rej. 28122/VII/13, (PL Ch. Lovesome KNIGHT – NEVERENDING STORY Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Anna Nuzbańska
v2  A PILLOW OF WINDS Asketila ,  tricolor, 08.12.2013,PKR.I-74339, 28033/VII/13,(PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku),hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska,  Anna Bomba 
v3 ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila  (Mł. Ch. PL) , śniade z białym , 08.12.2013,PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v4 OH NO I LOVE YOU Serenczas, śniade z białym, 13.06.2014 PKR.I-75702, Nr. rej. 49072/VIII/14, (Degallo THE VIGILANTE– TROJA Ventora), hod. i wł. Sławomira Rozwadowska
v Lovesome VICTORIAN ROSE, śniade z białym, 01.06.2014, PKR-75694, Nr. rej. 28325/VII/14, (Ch LITTLE YSTUD of Queensland Int.Ch.Multi Ch. Turmanja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Ewa i Monika Kubrak
bdb OH LA LA AgaWil, śniade z białym , 30.04.2014,PKR.I-75625, Nr. rej. 49038/VIII/14, (C.I.B, Multi Ch. Grangables JUST ANOTHER HERO – REMEMBER MY NAME Casidi), hod. Janusz Wilczewski, wł. Agata i Janusz Wilczewski
bdb UMA Donariada, śniade z białym, 01.01.2014, PKR.I-78197, Nr. rej. 15395/XV/14, (Degallo THE VIGILANTE I’M JESSIE ze Skalni vyhlidky)   hod. Donata Rdzanek, wł. Izabela Pisuła

 
klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC HAPPY HEIDI Ventora, śniade z białym, 31.12.2013, PKR.I-75461,  Nr. rej. 15080/XV/13 ,   (Eastdale JUST A DREAMSTONE – ORIYANTI Ventora), hod. i wł. Patrycja Mazur  
v2 FYLLIS FAS FAMA Figa Ruminy (Mł. Ch. PL), śniade z białym, 08.05.2013, PKR.I-74620, Nr. rej. 30455/II/13, (C.I.B, Multi.Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. i wł. Ewa Sroga
v3  I LOVE YOU Velvet , śniade z białym, 01.04.2012, PKR.I-70879, Nr. rej. 14559/XV/12, (S, PL Ch. Croft’s I WANT IT ALL  – BEAUTIFUL MILKY MADAM Asketila), hod. i wł. Krystyna Dylong
v4 IRRESISTIBLE FLAVOUR INKA COFFEE Asketila, śniade z białym, 20.07.2010, PKR.I-66671, Nr. rej. 27476/VII/10, (C.I.B, Multi.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska, Anna Bomba
v CELINE ICE Onyx Garden (MŁ.Ch.PL), blue merle, 26.05.2013, PKR.I-73684, Nr.rej. 48353/VIII/13, (WW, C.I.B, Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Art Filisiti DRUHNA  ANOIS), hod. i wł. Małgorzata Kliśko
v HAYABUSA Polcolland, śniade z białym,26.01.2013, PKR.I-72126, Nr. rej. 35146/XXII/13, (TALISMAN NA SCHASTIE s Egersky Slobody – TEQUILA Polcolland) hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Jolanta Sadowska-Niedomagała         
v SUZANNA z Kojca Coli, tricolor, 05.10.2013, PKR.I-74138, Nr. rej. 35675/XXII/13, (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi –  PL Ch. PRIMAVERA z Kojca Coli), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa Grodzka
—— Art Felicity CAPRICCIO, śniade z białym, 15.12.2012, RKF 3540665, (Djylia’s Stail DOUBLE SURPRIZE VIA EVAD – Art Felicity KORTINI LOVE), hod. i wł. Yana PoplavskayaRosja

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOB, Zw. Klubu, BIS 1 NEVERENDING STORY Asketila (PL Ch.),śniade z białym, 27.07.2011, PKR.I- 69311, Nr. rej. 26761/VII/11, (C.I.B, Mulit Ch. Qashee OPERATION CHAOS – PL Ch. TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska  
v2 SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila (PL Ch.), blue merle, 11.08.2012, PKR.I-71353, Nr. rej. 1775/XLIX/12, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Sylwia Kucharska
v3 DIA DOCTA Figa Ruminy (PL Ch.), śniade z białym, 26.04.2011, PKR.I-68752, Nr. rej. 29157/II/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. i wł. Ewa Sroga
v4 REALLY WITH YOU Asketila (PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v LILY Szetlandzka Gwiazda (C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                                                      
 
v1, NW, BIS Weteran 1 KENIA Raj dla Zwierząt (C.I.B, PL, SK, CZ Ch.), śniade z białym, 02.05.2003, PKR I-52564, Nr. rej.23970/II/03, (PL Ch. HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – FESTNA LENTE Duma Tary), hod. Iwona Tatera, wł. Ewa Sroga

——  PRIMA GLORIA Z Kojca Coli (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 21538/VII/03, (Ch.PL HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa i Monika Kubrak                                                                                                                  

 

KONKURENCJE HODOWLANE
 

Najlepsza Hodowla
1             Asketila
2             Figa Ruminy
3             Lovesome
4             Ventora
—            Z Kojca Coli

Najlepszy Reproduktor
1             Lovesome DUKE OF DREAM-LAND
2             Quashee OPERATION CHAOS
3             HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu

Najlepsza Suka Hodowlana
1             BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila
2             BONA DEA Figa Ruminy
3             TWISTED CAMPARI Asketila

 

 

wyniki i opracowanie:        Joanna Adamowska

Dodaj komentarz