XXVII Klubowa Wystawa Ras Pasterskich Niepolskich w Bełchatowie – 20.09.2015 Oddział w Łodzi

XXVII Klubowa Wystawa Ras Pasterskich Niepolskich w Bełchatowie – 20.09.2015
Oddział w Łodzi

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Anna Albrigo – kennel Selvaspina (I)

PSY (rűden/dogs)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 ICE CREAM WITH TOFFEE Asketila, śniade z białym, 21.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29061/VII/15, (RUS, PL Ch. Valerina Ross MANCHESTER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 SUBARU Polcolland, śniade z białym,22.02.2015, PKR.I-w przyg.,Nr. rej. 36927/XXII/15, (TALISMAN NA SCHASTIE s Egersky Slobody – GEORGINA Polcolland), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
wo2 DICKENS Alkyra,  tricolor, 27.12.2014, CMKU/SHE/9885/14, (PIECE OF MY HEART Veramente – DARKNES BLUE z Rise fantazie), hod. Alena Kynclova, wł. Jana Radostova Czechy
wo3 AMAZING MACHO Dimidium, tricolor,22.01.2015, PKR.I-w przyg.,Nr. rej.1846/XLIX/15, (Shelteam MOONBOY DANCER – PL Ch. SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila), hod. i wł. Sylwia Kucharska
o HEAVEN’S GIFT z Bodzieńskiego Grodu,  blue merle , 26.01.2015, PKR.I-77214, Nr. rej.15284/XV/15, (CASPER Double Vision FCI – GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Alicja Ledwig
 o INFINITY Lucky Time,  śniade z białym, 14.02.2015, PKR.I-77815, Nr. rej. 92543/I/15, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – HAYABUSA Polcolland), hod.Jolanta Sadowska-Niedomagała,wł.Dorota Imiela
o KAMIKADZE Fervidus, śniade z białym,15.03.2015, PKR.I-78195, Nr. rej. 15388/XV/15, (RUS, PL Ch. Milesend BEEHAWK – RUS Ch. Art Felicity FLORENCJA), hod.Małgorzata Lula-Forysińska, wł.Dorota Wszczółkowska-Pęcherczyk  

 
klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., Mł. Zwyc. Klubu CANDY DEALER Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75744, Nr.rej. 28339/VII/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska 
v2 Lovesome UNUSUAL HEART, śniade z białym, 30.05.2014, PKR.I-75694, Nr. rej. 28325/VI/14, (LITTLE YSTUD of Queensland – PL Ch. Lovesome KISS FROM A ROSE), hod.Robert Kabała,wł. Robert Kabała/Anna Zydorczyk
bdb3 MASTER HEART Lohrien, tricolor, 03.06.2014, PKR.I-76862,Nr. rej. 15233/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus – ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Ewelina Kociok

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC  MR.COOL Serenczas  (MŁ.Ch.PL), tricolor, 23.11.2013, PKR-75370, Nr.rej. 48949/VIII/13,(Katiedale  KING OF CLUBS – CHOICE FOR SERENCZAS od Ruzove Vily), hod i wł. Sławomira Rozwadowska
v2  BACK TO ME BUMBLEBEE Asketila , śniade z białym, 30.12.2013, PKR.I-74843, Nr. rej. 28159/13, (PL Ch. Lovesome KNIGHT – PL Ch. NEVERENDING STORY Asketila),hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek,wł. Jadwiga Wiśniewska

 

klasa otwarta (offene klasse/open class) 
v1, CWC FLOWER POWER Fervidus (PL, H Ch.), śniade z białym, 23.11.2011, PKR.I-71351, Nr. rej. 64908/XXII/11, (S, PL Ch. Croft’s I WANT IT ALL  – JILLY OF VALLEY ze Skalni vyhlidky) , hod. i wł. Małgorzata  Lula-Forysińska 
v2 HORIZON Lucky Time, śniade z białym, 19.11.2012, PKR.I-72032, Nr. rej. 35073/XXII/12, (TRADEMARK Polcolland – BRAVERY Lucky Time), hod. Jolanta Sadowska-Niedomagała, wł. Janina, Beata i Marek Kowalczyk

 
klasa championów (championklasse/champion class) 
v1, CWC, NDP, BOS, Zw. Klubu FABER FAS FATA Figa Ruminy (PL Ch.),  śniade z białym, 08.05.2013, PKR.I-74002, Nr. rej. 27948/VII/13, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. Ewa Sroga,wł. Urszula Kasperska & Ewa Sroga
v2 Art Filisiti DIMA at Fervidus (PL Ch.), blue merle, 25.02.2010, PKR.I-66488, Nr. rej. 33424/XXII/10, (Dipersmoor DIAMOND QUEST – Art Filisiti PERSIA ), hod. Tatiana Poplavskaja, wł. Małgorzata Lula-Forysińska
v3 Japaro WITH VESCAMONTANA (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 18.06.2011, PKR.I-69024, Nr. rej. 86110/I/11, (GB Ch. Japaro ON THE RAZZLE at Ellenyorn – GB Ch. Japaro  DESIGNED IN DREAMS)  hod. Margo, Ian Nixon, wł.  Anna Szulc
v4 KEEP THE FIRE BURNING Asketila (C.I.B, PL, HR Ch.),śniade z białym, 06.11.2011, PKR.I-69346, Nr. rej. 1204/XLIX/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Bożena Napierska
v JIM BEAM Perla z Polabi (C.I.B, PL, UA Ch.), tricolor, 17.04.2010, PKR.I-66866, Nr. rej. 11249/XXIV/10 , (Blenmerrow BORODIN – ESSENCE OF LOVE Perla z Polabi), hod. Marcela Hejdukova, wł. Magdalena Kozek, Robert Kabała, Marcela Hejdukova
v Lovesome KNIGHT (PL Ch.),śniade z białym, 20.02.2012, PKR-71493, Nr. rej. 12051/XXIV/12, (Muggebigge BIRK – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Małgorzata Wesołowska
v LUCKY LUCK Polcolland (PL Ch.),śniade z białym,01.06.2008, PKR.I-64178,Nr. rej. 32646/XXII/08, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – DEJA Strażnica Kaszebstwa), hod. i wł. Agnieszka Fortaszewska
v TIMON Ventora (C.I.B, PL, ROM Ch.),śniade z białym, 08.04.2007, PKR.I-61432, Nr. rej. 15142/XV/09, (C.I.B, PL Ch. Overtop OSCAR– C.I.B, PL Ch. GOLDEN EYE Ventora), hod. i wł. Patrycja Mazur
v YANKO z Puli Szczęścia (Multi Ch.), śniade z białym, 08.03.2013, PKR.I-72523, Nr. rej. 1745/XXXV/13, (PL Ch. SID z Puli Szczęścia – JUST ANGEL ze Skalni Vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Paulina Sarzyńska

 
klasa
weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1 ONYX Ventora (C.I.B, PL, H Ch.), tricolor, 08.04.2007, PKR.I-61432, Nr. rej. 15141/XV/07, (C.I.B, PL Ch. Overtop OSKAR – PL Ch. GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek wł. Krzysztof Krupa, Patrycja Mazur
v2 PLATERO z Kojca Coli (C.I.B, MultiCh.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 23807/VII/06, (PL Ch. HIGHLAND ROUGE Ze Szetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak,wł. Marek Skrzypiński     

 SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ, BIS Młodszych Szczeniąt 4 JUNO JUS JUVENTA Figa Ruminy, śniade z białym,27.03.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 31173/II/15, (C.I.B., Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – FYLLIS FAS FAMA Figa Ruminy), hod.iwł.Ewa Sroga 
wo2 BIBIANNA Kwiat Bałtyku, śniade z białym,15.05.2015,PKR.I-78194, Nr. rej. 15387/XV/15, (PL, H Ch. FOLWER POWER Fervidus – GIFT OF NALLE Donariada), hod. i wł. Dorota Wszółkowska-Pęcherczyk
wo3 IMMORTAL FAME Asketila, śniade z białym, 21.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29062/VII/15, (RUS, PL Ch. Valerina Ross MANCHESTER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ STAWBERRY PIE Serenczas, śniade z białym, 31.12.2014, PKR-77099, Nr.rej. 49592/VIII/14,(IL ETAIT UNE FOIS MON AMI TACHNAMADRA des Romarins de Mayerling – Caravan OH LA LA), hod i wł. Sławomira Rozwadowska
wo2 IRIS IN ARETE Figa Ruminy, śniade z białym,22.01.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 35204/II/15, (C.I.B., Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – ERIS EX ERA Fiag Ruminy), hod.iwł.Ewa Sroga
o3 JENNY Ventora,śniade z białym, 30.12.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29104/VII/14, (C.I.B, PL, ROM Ch. TIMON Ventora – HAPPY HEIDI Ventora), hod. Patrycja Mazur,wł. Małgorzata Młynarczyk

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ, Mł. Zwyc. Klubu Achor’s Surprise ORIENTAL OPAL,tricolor, 28.10.2014, SHSB/LOS 7314325,(JARI KING OF SPADES v’t Maartenshuis– Shelridge COLUMBINE), hod. Gabriela Kamber, wł.Helena Kabała/Gabriela Kamber
v2 LOVE LILI z Kojca Coli, śniade z białym, 24.10.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 36382/XXII/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – PL Ch. PRIMAVERA z Kojca Coli), hod. Krystyna Kiwak,wł. Ewa Grodzka
v3 Old Solar Sambija DIANA PRINCES LOVESOME, śniade z białym,27.10.2014, PKR.I- 77691, Nr. rej. 13126/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – RUS Ch. Art Felicity DJENTEL ROUZ), hod. Olga Pereverzeva, wł. Rober Kabała, Ewa Kubrak          
v4 Lovesome XARA, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-77845, Nr. rej. 13144/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Anetta Smyk
v CALL ME CIRI Asketila, tricolor,19.04.2014, PKR.I-75838, Nr. rej. 36142/XXII/14, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek, wł. Izabela Wiśniewska
v CHAMPAGNE PARTY Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75255, Nr. rej. 13794/IV/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Halina Pierzchała 
v NENYA WITH POLCOLLAND Daccaria, blue merle,13.04.2014, PKR.I-77746, Nr. rej. 36722/XXII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – PEPPERMINT Polcolland), hod.Aneta Nowakowskawł. Agnieszka Fortaszewska   
v Platero Primus BAILA MORENA, tricolor, 12.08.2014, PKR.I-76359, Nr. rej. 24656/VII/14,  (Milesend MIDNIGHT from Lavika – Vanilla Hills ON THE MOVE), hod. i wł.  Marek Skrzypiński
—— PAXI Basa Kosy, tricolor, 19.08.2014, PKR.I-w przyg.,Nr.rej. 50042/VIII/14, (LIDER Basa Kosy – Anuwa COCO CHANEL), hod. Barbara Kuś, wł. Małgorzata Kuncerowicz

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC BACK TO MY DREAMS Asketila, śniade z białym, 30.12.2013, PKR.I-74713, Nr. rej. 28122/VII/13, (PL Ch. Lovesome KNIGHT – NEVERENDING STORY Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Anna Nuzbańska
v2  A PILLOW OF WINDS Asketila ,  tricolor, 08.12.2013,PKR.I-74339, 28033/VII/13,(PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku),hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska,  Anna Bomba 
v3 ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila  (Mł. Ch. PL) , śniade z białym , 08.12.2013,PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v4 OH NO I LOVE YOU Serenczas, śniade z białym, 13.06.2014 PKR.I-75702, Nr. rej. 49072/VIII/14, (Degallo THE VIGILANTE– TROJA Ventora), hod. i wł. Sławomira Rozwadowska
v Lovesome VICTORIAN ROSE, śniade z białym, 01.06.2014, PKR-75694, Nr. rej. 28325/VII/14, (Ch LITTLE YSTUD of Queensland Int.Ch.Multi Ch. Turmanja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Ewa i Monika Kubrak
bdb OH LA LA AgaWil, śniade z białym , 30.04.2014,PKR.I-75625, Nr. rej. 49038/VIII/14, (C.I.B, Multi Ch. Grangables JUST ANOTHER HERO – REMEMBER MY NAME Casidi), hod. Janusz Wilczewski, wł. Agata i Janusz Wilczewski
bdb UMA Donariada, śniade z białym, 01.01.2014, PKR.I-78197, Nr. rej. 15395/XV/14, (Degallo THE VIGILANTE I’M JESSIE ze Skalni vyhlidky)   hod. Donata Rdzanek, wł. Izabela Pisuła

 
klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC HAPPY HEIDI Ventora, śniade z białym, 31.12.2013, PKR.I-75461,  Nr. rej. 15080/XV/13 ,   (Eastdale JUST A DREAMSTONE – ORIYANTI Ventora), hod. i wł. Patrycja Mazur  
v2 FYLLIS FAS FAMA Figa Ruminy (Mł. Ch. PL), śniade z białym, 08.05.2013, PKR.I-74620, Nr. rej. 30455/II/13, (C.I.B, Multi.Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. i wł. Ewa Sroga
v3  I LOVE YOU Velvet , śniade z białym, 01.04.2012, PKR.I-70879, Nr. rej. 14559/XV/12, (S, PL Ch. Croft’s I WANT IT ALL  – BEAUTIFUL MILKY MADAM Asketila), hod. i wł. Krystyna Dylong
v4 IRRESISTIBLE FLAVOUR INKA COFFEE Asketila, śniade z białym, 20.07.2010, PKR.I-66671, Nr. rej. 27476/VII/10, (C.I.B, Multi.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska, Anna Bomba
v CELINE ICE Onyx Garden (MŁ.Ch.PL), blue merle, 26.05.2013, PKR.I-73684, Nr.rej. 48353/VIII/13, (WW, C.I.B, Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Art Filisiti DRUHNA  ANOIS), hod. i wł. Małgorzata Kliśko
v HAYABUSA Polcolland, śniade z białym,26.01.2013, PKR.I-72126, Nr. rej. 35146/XXII/13, (TALISMAN NA SCHASTIE s Egersky Slobody – TEQUILA Polcolland) hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Jolanta Sadowska-Niedomagała         
v SUZANNA z Kojca Coli, tricolor, 05.10.2013, PKR.I-74138, Nr. rej. 35675/XXII/13, (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi –  PL Ch. PRIMAVERA z Kojca Coli), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa Grodzka
—— Art Felicity CAPRICCIO, śniade z białym, 15.12.2012, RKF 3540665, (Djylia’s Stail DOUBLE SURPRIZE VIA EVAD – Art Felicity KORTINI LOVE), hod. i wł. Yana PoplavskayaRosja

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOB, Zw. Klubu, BIS 1 NEVERENDING STORY Asketila (PL Ch.),śniade z białym, 27.07.2011, PKR.I- 69311, Nr. rej. 26761/VII/11, (C.I.B, Mulit Ch. Qashee OPERATION CHAOS – PL Ch. TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska  
v2 SOMETHING ABOUT CRAZY GIRL Asketila (PL Ch.), blue merle, 11.08.2012, PKR.I-71353, Nr. rej. 1775/XLIX/12, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Sylwia Kucharska
v3 DIA DOCTA Figa Ruminy (PL Ch.), śniade z białym, 26.04.2011, PKR.I-68752, Nr. rej. 29157/II/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. i wł. Ewa Sroga
v4 REALLY WITH YOU Asketila (PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v LILY Szetlandzka Gwiazda (C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                                                      
 
v1, NW, BIS Weteran 1 KENIA Raj dla Zwierząt (C.I.B, PL, SK, CZ Ch.), śniade z białym, 02.05.2003, PKR I-52564, Nr. rej.23970/II/03, (PL Ch. HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – FESTNA LENTE Duma Tary), hod. Iwona Tatera, wł. Ewa Sroga

——  PRIMA GLORIA Z Kojca Coli (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 21538/VII/03, (Ch.PL HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa i Monika Kubrak                                                                                                                  

 

KONKURENCJE HODOWLANE
 

Najlepsza Hodowla
1             Asketila
2             Figa Ruminy
3             Lovesome
4             Ventora
—            Z Kojca Coli

Najlepszy Reproduktor
1             Lovesome DUKE OF DREAM-LAND
2             Quashee OPERATION CHAOS
3             HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu

Najlepsza Suka Hodowlana
1             BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila
2             BONA DEA Figa Ruminy
3             TWISTED CAMPARI Asketila

 

 

wyniki i opracowanie:        Joanna Adamowska

XXIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych we Wrocławiu – 26.09.2015

XXIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych we Wrocławiu – 26.09.2015

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Claus-Peter Fricke (D)

 

PSY (rűden/dogs)
 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ LovesomeUNUSUAL HEART, śniade z białym, 30.05.2014, PKR.I-75694, Nr. rej. 28325/VI/14, (Ch.LITTLE YSTUD of Queensland – Int.Ch.Multi Ch. Lovesome KISS FROM A ROSE), hod. Robert Kabała,wł. Robert Kabała, Anna Zydorczyk
v2 MASTER HEART Lohrien, tricolor,03.06.2014, PKR.I-76862, Nr. rej. 15233/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Ewelina Kociok
v3 NEMO Amoreno, śniade z białym , 25.11.2014,PKR.I-77787, Nr. rej. 28866/VII/14,(C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. FAWORYTKA Amoreno), hod. Ewa i Monika Kubrak,wł. Karolina i Robert Romanowicz
v4 ZICO z Puli Szczęścia, śniade z białym, 26.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr.rej. 5000/VIII/14, (PL Ch SID z Puli Szczęścia – JUST ANGEL ze Skalni vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Alina Drogosz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC MANOLO Amoreno, śniade z białym , 26.11.2013,PKR.I-74784, Nr. rej. 28126/VII/13,(PL Ch. HERKULES HAGER Amoreno – PL Ch. FAWORYTKA Amoreno), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł. Marcin Szczurowski, Joanna Grząbkowiak

 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, res. CACIB ICY MAGIC Ventora,blue merle, 03.06.2014, PKR.I-75686, Nr. rej. 15133/XV/14,(PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila), hod. i wł. Patrycja Mazur
v2  COBWEB FEELINGS Lost in Love  (MŁ.Ch.PL), śniade z białym, 18.07.2013, PKR.I -73420, Nr.rej. 4038/XL/13, (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi – PL Ch. NIKE z Puli Szcześcia), hod. Agata Niedbałowska, wł. Marta Chudzik-Ciosek

 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDP, CACIB, BOS  FABER FAS FATA Figa Ruminy  (PL Ch.),  śniade z białym, 08.05.2013, PKR.I-74002, Nr. rej. 27948/VII/13, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BONA DEA Figa Ruminy), hod. Ewa Sroga,wł. Urszula Kasperska & Ewa Sroga          

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1  ONYX Ventora  (C.I.B, PL, H Ch.), tricolor, 08.04.2007, PKR.I-61432, Nr. rej. 15141/XV/07, (C.I.B, PL Ch. Overtop OSKAR – PL Ch. GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek wł. Krzysztof Krupa, Patrycja Mazur

            
SUKI (hűndinen/bitches)

 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ Pomysł na BRANDY,śniade z białym, 31.05.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 16195/XXI/15, (PL Ch. Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – SEX BOMB Fulfilled Dream), hod. Sandra Kustarz, wł.Anna Konieczna
wo2 OUPHE Amoreno, śniade z białym,03.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 29028/VII/15, (C.I.B, Multi Ch. Shelteam MOONBOY DANCER – C.I.B, PL Ch. QUANTANAMERA Amoreno), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł.Agnieszka Samól  

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
o1 Sassura RED SAVANNAH, śniade z białym,07.02.2015,PKR.I-w przyg., Nr. rej. 3890/XLIV/15, (C.I.B, SE, DK UCh., PL, RO Ch. Shelteam MOONBOY DANCER – PL Ch. YOU ARE MY BRIGGEST DREAM Ventora), hod. i wł. Agata Zaborowska

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. INESS Ventora, blue merle, 03.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 15132/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila), hod. i wł. Patrycja Mazur
v2 Lunar Kingdom Present GOYA BORN FROM THE STARS, śniade z białym, 15.10.2014, PKR.I-76971, Nr.rej. 7165/XXX/14, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ZOYA Lohrien), hod. Monika Ziemnicka, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak
v3 DORA Caramel Melange, tricolor,25.08.2014, PKR.I-76300, Nr.rej. 28494/VII/14, (PL Ch. DANGEROUS LOVER Lohrien – LADY LILLY Polcolland ), hod. i wł. Joanna Kaczmarek
v4 DIANA PRINCES LOVESOME Old Solar Sambija, śniade z białym,27.10.2014, PKR.I-77691, Nr. rej. 13126/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – RUS Ch. Art Felicity DJENTEL ROUZ), hod. Olga Pereverzeva, wł. Rober Kabała, Ewa Kubrak
v ARIKA Summer Lady, śniade z białym , 06.05.2014,PKR.I-w przyg.., Nr.rej. 5001/VIII/14,(PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. Katarzyna Rusinowska ,wł. Alina Drogosz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC CALL ME CIRI Asketila, tricolor,19.04.2014, PKR.I-75838, Nr. rej. 36142/XXII/14, (PL, SU Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska i Dorota Szarek, wł. Izabela Wiśniewska
v2 ARIKA Albadorja, śniade z białym , 30.03.2014,PKR.I-75803, Nr.rej. 7078/XXX/14, (TWISTER Stajnia Nowogród – NASZA NADZIEJA  Abranera), hod. Dorota Bąk, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak
v3 A PILLOW OF WINDS Asketila, tricolor, 08.12.2013,PKR.I-74339, 28033/VII/13,(PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku),hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska,  Anna Bomba
v4 HAPPY HEIDI Ventora, śniade z białym, 31.12.2013, PKR.I-75461, Nr. rej. 15080/XV/13, (Eastdale JUST A DREAMSTONE – ORIYANTI Ventora), hod. i wł. Patrycja Mazur
v Lovesome VICTORIAN ROSE, śniade z białym, 01.06.2014, PKR-75694, Nr. rej. 28325/VII/14, (LITTLE YSTUD of Queensland – Multi Ch. Turmanja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Ewa i Monika Kubrak
bdb UMA Donariada, śniade z białym, 01.01.2014, PKR.I-78197, Nr. rej. 15395/XV/14, (Degallo THE VIGILANTE – I’M JESSIE ze Skalni vyhlidky)hod. Donata Rdzanek, wł. Izabela Pisuła

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, res. CACIB CELINE ICE Onyx Garden (MŁ.Ch.PL), blue merle, 26.05.2013, PKR.I-73684, Nr.rej. 48353/VIII/13, (WW, C.I.B, Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Art Filisiti DRUHNA  ANOIS), hod. i wł. Małgorzata Kliśko
v2 IRRESISTIBLE FLAVOUR INKA COFFEE Asketila, śniade z białym, 20.07.2010, PKR.I-66671, Nr. rej. 27476/VII/10, (C.I.B, Multi.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska, Anna Bomba
v3 SHEILA z Kojca Coli (MŁ.Ch.PL),tricolor, 05.10.2013, PKR.I-73683, Nr. rej. 27000/VII/13 (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi –  PL Ch. PRIMAVERA z Kojca Coli), hod. iwł. Krystyna i Małgorzata Kiwak

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, CACIB, NDS, BOB LILY Szetlandzka Gwiazda (C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki
v2 REALLY WITH YOU Asketila (PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12,  (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak

 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                                                      
v1, NW, BIS Weteran 4 PRIMA GLORIA Z Kojca Coli (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 21538/VII/03, (Ch.PL HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa i Monika Kubrak
v2 NUKA Śniada Maskotka, śniade z białym, 31.10.2004, PKR I-55042, Nr. rej. 22239/III/04, (C.I.B, Multi Ch. Cataway’s RISING SUN – MAJA Śniada Maskotka)hod. Iwona Kowalczyk, wł. Zbigniew Czarnecki
v3 BUTTERFLY BLUE  Ko-To-Ra, blue merle, 09.02.2006, PKR.I-57201, Nr. rej. 41478/VIII/06, (Landover BLACK ASH – MISS PHILADELPHIA Lovely Funny), hod. Lucyna Zboralska, wł. Małgorzata Kucnerowicz

 

 

 

wyniki:                   Ewa Kubrak
opracowanie:         Joanna Adamowska

 

 

 

 

 

 

IV Jesienna Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gorzowie Wielkopolskim – 20.09.2015

IV Jesienna Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gorzowie Wielkopolskim – 20.09.2015
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Adam Janowski(PL)

 

 

PSY (rűden/dogs)

 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 Leigh-Hi’s MR. GREY,  bi-blue, 04.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej 16285/XXI/15, (GrandGable’s MOONLIGHT MOTIF – Leigh Hi’s DIAMOND MARTINI), hod Kristi Walker, wł. Monika Tuliszewska
 wo2 JAMAL Magiczny Ogród, tricolor, 06.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 7333/XXX/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis,wł.Arleta i Krzysztof Matuszak

klasaszczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ  SPY WHO LOVED Serenczas , śniade z białym, 31.12.2014, PKR-77099, Nr.rej. 50002/VIII/14,(IL ETAIT UNE FOIS MON AMI TACHNAMADRA des Romarins de Mayerling – Caravan OH LA LA), hod Sławomira Rozwadowska,wł.Alina Drogosz

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. ZICO Z Puli Szczęścia, śniade z białym, 26.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr.rej. 5000/VIII/14, (PL Ch SID z Puli Szczęścia – JUST ANGEL ze Skalni vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Alina Drogosz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC Odyssey TEAM LEADER, tricolor, 22.05.2014, PKR.I-76201, Nr.rej. 49231/VIII/14, (Legacies BLACKJACK – Odyssey TARNISHED HALO), hod. Kim Watt, wł. Sandra Kustarz

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC MARKOS Basa Kosy,  tricolor, 22.01.2011, PKR.I-73701, Nr.rej. 15656/XXI/11, (KARMES Basa Kosy – Anuwa COCO CHANEL), hod. i wł. Barbara Kuś 

klasa championów (championklasse/champion class)                                                                           
v1, CWC, NDP, BOB DANGEROUS LOVER Lohrien , śnade z białym, 23.11.2010, PKR.I-67328, Nr. rej. 26213/VII/10, (C.I.B, Multi Ch. GrandGables Just Another Hero – ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemica, wł. Alicja Bogusz

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ        Pomysł na BRANDY ,śniade z białym, 31.05.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 16195/XXI/15, (PL Ch. Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – SEX BOMB Fulfilled Dream), hod. Sandra Kustarz, wł.Anna Konieczna
wo2 RIPPER OF SOUL Veramente, blue merle, 26.04.2015, PKR.I-78211, Nr. rej. 92791/I/15, (Carmylie ARCTIC NIGHTS – PL Ch. QUIET BEFORE THE STORM Veramente), hod.Agnieszka Sobczak,wł.Alicja Karnia-Burdzińska

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 Casidi Team MY WAY,  śniade z białym, 07.02.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 16195/XXI/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN – Casidi Team UNCHAIN MY HEART), hod. i wł.Monika Tuliszewska

 
klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw. Mł., NJ Lunar Kingdom Present GOYA BORN FROM THE STARS, śniade z białym, 15.10.2014, PKR.I-76971, Nr.rej. 7165/XXX/14, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ZOYA Lohrien), hod. Monika Ziemnicka, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak
v2 OSZI Basa Kosy,  blue merle, 10.04.2014, PKR.I-76071, Nr. rej. 15954/XXI/14,(HEIKKO Manepo Ideal – ANUWA DOLCE VITA Polcolland), hod. i wł. Barbara Kuś
v3 HELLO KITTY Diabelskie Rozdroże, tricolor,13.11.2014,PKR.I-w przyg., Nr. rej. 1752/XLIX/14, (PL Ch. Leigh-Hi’s A CLASS OF HIS OWN – C.I.B, PL Ch. BAŚNIOWA SILJE Diabelskie Rozdroże), hod. Małgorzata Janicka, wł. Julita Bogusz
v4 ARIKA Summer Lady, śniade z białym , 06.05.2014,PKR.I-w przyg.., Nr.rej. 5001/VIII/14,(PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. Katarzyna Rusinowska ,wł. Alina Drogosz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, NDS, BOS NOBI Basa Kosy, tricolor, 18.10.2013, PKR.I-75259, Nr. rej. 15837/XXI/13,(KARMES Basa Kosy – LADY TESSI Basa Kosy), hod. i wł. Barbara Kuśv2 ARIKA Albadorja, śniade z białym , 30.03.2014,PKR.I-75803, Nr.rej. 7078/XXX/14, (TWISTER Stajnia Nowogród – NASZA NADZIEJA  Abranera), hod. Dorota Bąk, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak
v3 OH ME OH MY Serenczas, śniade z białym, 13.06.2014 PKR.I-76094, Nr. rej. 49221/VIII/14, (Degallo THE VIGILANTE– TROJA Ventora), hod Sławomira Rozwadowska, wł. Iwona Matuszewska  
v4 MAGIC MOMENT Lohrien, tricolor,03.06.2014, PKR.I-75234, Nr. rej. 49062/VIII/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Roman Nowak

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC Casidi Team TRUE LOVE , śniade z białym, 23.03.2012, PKR.I-70437, Nr. rej. 6881/XXVII/12, (PL Ch. MAŁY KSIĄŻĘ Casidi – PL Ch. BRIGHT AND BREEZE Vesca Montana), hod. Monika Tuliszewska, wł. Alicja Karnia-Burdzińska 

 

wyniki:                   Monika Tuliszewska, Sandra Kustarz

opracowanie:         Joanna Adamowska

 

 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych 1, 3, 4, 5, 6, 8 Grupy FCIw Bytomiu – 19.09.2015

Krajowa Wystawa Psów Rasowych 1, 3, 4, 5, 6, 8 Grupy FCIw Bytomiu – 19.09.2015
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Adam Janowski (PL)

PSY (rűden/dogs)    
         

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
w1, NSZ HEAVEN’S GIFT z Bodzieńskiego Grodu, blue merle,26.01.2015, PKR.I-77214, Nr. rej.15284/XV/15, (CASPER Double Vision FCI – GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Alicja Ledwig

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ, BOS  ONE MILLION DOLLARS Lohrien , śniade z białym,27.08.2014, PKR.I-76503, Nr. rej. 12232/V/14, (PL Ch. XTREME DARK PLAYER vom Ohmtauteufel– CHERRY CANADIAN DREAM Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Jan Kraut               

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, NDP MASTER HEART Lohrien, tricolor,03.06.2014, PKR.I-76862, Nr. rej. 15233/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Ewelina Kociok                                                                                                                                                  

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ JAMAJKA Magiczny Ogród, tricolor, 06.04.2015, PKR.I-78121, Nr. rej. 10495/XVI/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis, wł. Natalia Maziarz-Hłond
wo2 ASTORIA Artemida Sheltie ,śniadez białym, 03.04.2015, PKR w przyg., Nr. rej.12970/IV/15, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ARTEMIDA), hod. i wł. Natalia Larysz

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 Casidi Team MICHELLE, śniade z białym, 07.02.2015, PKR.I-77332, Nr. rej. 16195/XXI/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN – Casidi Team UNCHAIN MY HEART), hod. Monika Tuliszewska, wł. Natalia i Beata Gryma

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1 Zw.Mł. CHAMPAGNE PARTY Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75255, Nr. rej. 13794/IV/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Halina Pierzchała 
v2 INESS Ventora, blue merle, 03.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 15132/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila), hod. i wł. Patrycja Mazur

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC AISHA Summer Lady, śniade z białym , 06.05.2014,PK R.I-75968, Nr. rej. 30724/II/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. i wł. Katarzyna Rusinowska
v2 COMFORTABLY NUMB Asketila, blue merle, 18.04.2014, PKR.I-75302, Nr. rej.25581/III/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska  
             

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila  (Mł. Ch. PL), śniade z białym , 08.12.2013,PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL, HR Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak

 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOB  LILY Szetlandzka Gwiazda (PL Ch.), śniade z białym,20.05.2011,PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod.i wł. Zbigniew Czarnecki
v2 REALLY WITH YOU Asketila(PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12,  (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                                                       
v1, NW NUKA Śniada Maskotka, śniade z białym, 31.10.2004, PKR I-55042, Nr. rej. 22239/III/04, (C.I.B, Multi Ch. Cataway’s RISING SUN – MAJA Śniada Maskotka)hod. Iwona Kowalczyk, wł. Zbigniew Czarnecki       

                                                                                                                                                                                

wyniki:                    Piotr Horczak

opracowanie:          Joanna Adamowska

 

 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Świętochłowicach – 12.09.2015 (Oddział Chorzów)

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Świętochłowicach – 12.09.2015
(Oddział Chorzów)

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Tuula Tammelin (DK)

PSY (rűden/dogs)

 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 KAMIKADZE Fervidus, śniade z białym,15.03.2015, PKR.I-78195, Nr. rej. 15388/XV/15, (RUS, PL Ch. Milesend BEEHAWK – RUS Ch. Art Felicity FLORENCJA), hod.Małgorzata Lula-Forysińska, wł.Dorota Wszczółkowska-Pęcherczyk  

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
o1 HEAVEN’S GIFT z Bodzieńskiego Grodu, blue merle,26.01.2015, PKR.I-77214, Nr. rej.15284/XV/15, (CASPER Double Vision FCI – GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Alicja Ledwig

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
bdb1 MASTER HEART Lohrien, tricolor,03.06.2014, PKR.I-76862, Nr. rej. 15233/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– ZIZI Lohrien), hod. Beata Ziemnicka, wł. Ewelina Kociok

klasa championów (championklasse/champion class)
——KEEP THE FIRE BURNING Asketila (C.I.B, PL, HR Ch.),śniade z białym, 06.11.2011, PKR.I-69346, Nr. rej. 1204/XLIX/11, (C.I.B, Multi Ch. Quashee OPERATION CHAOS – PL Ch. BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Bożena Napierska

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)      
v1, NW, BOS PLATERO z Kojca Coli (C.I.B, Multi Ch.), śniade z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, Nr. rej. 23807/VII/06, (PL Ch. HIGHLAND ROUGE Ze Szetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak,wł. Marek Skrzypiński

 
SUKI (hűndinen/bitches)

 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ ASTORIA Artemida Sheltie ,śniadez białym, 03.04.2015, PKR w przyg., Nr. rej.12970/IV/15, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ARTEMIDA), hod. i wł. Natalia Larysz
wo2 JAMAJKA Magiczny Ogród, tricolor, 06.04.2015, PKR.I-78121, Nr. rej. 10495/XVI/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis, wł. Natalia Maziarz-Hłond

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ Casidi Team MICHELLE, śniade z białym, 07.02.2015, PKR.I-77332, Nr. rej. 16195/XXI/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN – Casidi Team UNCHAIN MY HEART), hod. Monika Tuliszewska, wł. Natalia i Beata Gryma

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1 Zw.Mł. NJ CHAMPAGNE PARTY Asketila, blue merle, 19.04.2014, PKR.I-75255, Nr. rej. 13794/IV/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Halina Pierzchała 
v2 HELLO KITTY Diabelskie Rozdroże, tricolor,13.11.2014,PKR.I-w przyg., Nr. rej. 1752/XLIX/14, (PL Ch. Leigh-Hi’s A CLASS OF HIS OWN – C.I.B, PL Ch. BAŚNIOWA SILJE Diabelskie Rozdroże), hod. Małgorzata Janicka, wł. Julita Bogusz             
bdb3 Platero Primus BAILA MORENA, tricolor, 12.08.2014, PKR.I-76359, Nr. rej. 24656/VII/14, (Milesend MIDNIGHT from Lavika – Vanilla Hills ON THE MOVE), hod. i wł. Marek Skrzypiński 
bdb4 OCTOBER ORCHID ze Shetlandu, blue merle,14.10.2014, PKR.I-77022., Nr.rej. 12286/V/14, (CHISTYI RUCHEI iz Tverskoy Skazki – WILD CAT ze Shetlandu), hod. Hana Kalubcova, wł. Anna Nogawczyk

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila (Mł. Ch. PL), śniade z białym , 08.12.2013,PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL, HR Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v2 AISHA Summer Lady, śniade z białym ,06.05.2014,PKR.I-75968, Nr. rej. 30724/II/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. i wł. Katarzyna Rusinowska
v3 A PILLOW OF WINDS Asketila, tricolor, 08.12.2013,PKR.I-74339, 28033/VII/13,(PL Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku),hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Jadwiga Wiśniewska,  Anna Bomba                       
v4 COMFORTABLY NUMB Asketila, blue merle, 18.04.2014, PKR.I-75302, Nr. rej.25581/III/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
bdb ARASZI Summer Lady , śniade z białym ,06.05.2014,PKR.I-75375, Nr. rej. 25594/III/14, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – SAHARA Herbu Psia Łapa),hod. Katarzyna Rusinowska, wł. Barbara Kulon
bdb KAYNA znad Antałowskiego Potoku, śniade z białym, 10.04.2014, PKR.I-75410, Nr. rej. 12117/V/14, (PL Ch. HADD znad Antałowskiego Potoku – FANNY znad Antałowskiego Potoku), hod. Teresa Trzebunia, wł. Anna Nogawczyk

 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
bdb1 IRRESISTIBLE FLAVOUR INKA COFFEE Asketila, śniade z białym, 20.07.2010, PKR.I-66671, Nr. rej. 27476/VII/10, (C.I.B, Multi.Ch. Shelteam DREAMCATCHER – TWISTED CAMPARI Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska, Anna Bomba

 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDS, BOB REALLY WITH YOU Asketila (Int.Ch,.PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak,Jadwiga Wiśniewska
v2 LILY Szetlandzka Gwiazda (C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki

 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                                                       
v1 NUKA Śniada Maskotka, śniade z białym, 31.10.2004, PKR I-55042, Nr. rej. 22239/III/04, (C.I.B, Multi Ch. Cataway’s RISING SUN – MAJA Śniada Maskotka)hod. Iwona Kowalczyk, wł. Zbigniew Czarnecki        

                                                                                                                                     

wyniki:              Beata Gryma

opracowanie:     Joanna Adamowska

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Warszawie – 12.09.2015

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Warszawie – 12.09.2015
 

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Iwona Gisterek (PL)

PSY (rűden/dogs)
 

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
o1 INFINITY Lucky Time, śniade z białym, 14.02.2015, PKR.I-77815, Nr. rej. 92543/I/15, (Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – HAYABUSA Polcolland), hod.Jolanta Sadowska-Niedomagała,wł.Dorota Imiela

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ DOBROWIT Ga-Nu-Ti, śniade z białym, 11.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr.rej. 31218/II/14, (SUNNY BOY Iskierka Szetlandów – ALOA BEAUTY Ga-Nu-Ti), hod. Bogusława Walczak,wł. Martyna Kochańska
v2 Leigh-Hi’s GUMI BEAR, śniade z białym, 16.10.2014, PKR.I- w przyg., Nr. rej. 14013/XIX/14, (USA Ch. Combridge COMING ATTRACTION – Leigh-Hi’s FANCY PANTS), hod. Kristi Walker, wł. Ewa i Łukasz Pawłowski

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1 DIORYT Ga-Nu-Ti, śniade z białym, 11.06.2014, PKR.I-76512, Nr.rej. 13858/XIX/14, (SUNNY BOY Iskierka Szetlandów – ALOA BEAUTY Ga-Nu-Ti), hod. i wł. Bogusława Walczak

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1 JOHNNIE WALKER Bialkan, śniade z białym, 31.07.2011, PKR.I-70557, Nr.rej. 9306/VI/11, (BEST FRIEND Bialkan – SMILE OF HEAVEN Bialkan), hod. Anna Hryniewicka,wł. Paulina Olszewska

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDP, BOB, BOG-4 LICENCE TO WIN Silvello (PL Ch.), blue merle, 21.11.2012, PKR.I-72127, Nr. rej. 88483/I/12 , (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi – Vanilla Hills ON TOUR WITH SILVELLO), hod. Natalia Tomkowska, wł. Magdalena Rudnicka

            
SUKI (hűndinen/bitches)

 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. GOLDEN FASCINATION Vesca Montana, śniade z białym, 09.07.2014, PKR.I-75793, Nr. rej. 91185/I/14, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – PL Ch. RIKI TIKI TAVI Casidi), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Iwona Chalińska
bdb2 XENIA Lovesome, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-w przyg., Nr. rej. 10013/VI/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Paulina Olszewska
bdb3 GOLDEN EXCITEMENT Vesca Montana, śniade z białym, 09.07.2014, PKR.I-76119, Nr. rej. 91279/XLVIII/14, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – PL Ch. RIKI TIKI TAVI Casidi), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Ewelina Lubomska

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC UMA Donariada, śniade z białym, 01.01.2014, PKR.I-78197, Nr. rej. 15395/XV/14, (Degallo THE VIGILANTE – I’M JESSIE ze Skalni vyhlidky)hod. Donata Rdzanek, wł. Izabela Pisuła
v2 Di’Leila’s Sheltie AZURE DREAM, blue merle, 15.04.2014, PKR.I-76001, 3411/XLVIII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Di’Leila’s Sheltie SHELBY), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Joanna Misiak
v3 Show Elveras CHOICE ME FOR FERVIDUS,tricolor,14.01.2014.PKR.I-77496, Nr. rej. 36663/XXII/14, (Valerina Ross MAYBACH – Marvitholl YUNONA), hod. Elena Kalinenko, wł. Małgorzata Lula-Forysińska

klasa otwarta (offene klasse/open class)
db Quashee BY DEVIL WEARS PRADA, śniade z białym, 29.12.2012, PKR.I-76882,Nr. rej. 91847/I/12, (Quashee Cheeky Joker – Quashee Lady Gaga) hod. Monique Van Poppel, wł. Gracjana Kruszel

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOS Archos Canis MIO PERFETTO SOLE (BG, MD Ch.),tricolor, 05.02.2013, PKR.I-72520, Nr. rej. 88757/I/13, (Multi Ch. Vanilla Hills MINI STORM AHEAD – Archos Canis YUCCA VEL COGIE) hod. Agata Piotrowska, wł. Agata Krupińska

 

 

 

wyniki i opracowanie:        Joanna Adamowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Radomiu – 6.09.2015

XXXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Radomiu – 6.09.2015 

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Vytautas Baranauskas (LT)

 

PSY (rűden/dogs)
 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1 Shining Charm AMARETTO, śniade z białym, 25.03.2014, PKR.I-75362, Nr.rej. 48950/VIII/14, (Shining Charm FALCOP – Shining Charm NICE MARGO), hod. Natalya Tuchkova, wł. Sławomira Rozwadowska, Celina Jakimowicz

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDP, BOB JIM BEAM Perla z Polabi (Int.Ch,, Ch.PL, UA Ch.), tricolor, 17.04.2010, PKR.I-66866, Nr. rej. 11249/XXIV/10 , (Cz.Ros Blenmerrow BORODIN – ESSENCE OF LOVE Perla z Polabi), hod. Marcela Hejdukova, wł. Magdalena Kozek, Robert Kabała, Marcela Hejdukova

           

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ, BOS Lovesome XARA, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-77845, Nr. rej. 13144/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Anetta Smyk
v2 NENYA WITH POLCOLLAND Daccaria, blue merle,13.04.2014, PKR.I-77746, Nr. rej. 36722/XXII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – PEPPERMINT Polcolland), hod.Aneta Nowakowskawł. Agnieszka Fortaszewska   

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, NDS UNIQUE JEWEL Domi Pearl, śniade z białym, 24.02.2014, PKR.I-75028, Nr. rej. 9788/VI/14, (Degallo THE VIGILANTE – EBONY PRINCESS Serenczas)hod. i wł. Celina Jakimowicz

 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1 FOXY z Brodzieńskiego Grodu, śniade z białym, 26.07.2013, PKR.I-73422, Nr. rej. 89499/I/13, (BEJ z Brodzieńskiego Grodu –  GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. i wł. Luiza Rębkowska
v2 GOLDEN MILADY Vesca Montana, śniade z białym, 12.07.2013, PKR.I-73291, Nr. rej. 89437/I/13, (C.I.B, Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – PL Ch. GOLDEN LADY Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Tomasz Jasiński

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NW CORA z Pałacyku Szustra, śniade z białym, 17.06.2001, PKR-I-46113, Nr. rej. 65145, (C.I.B, Multi Ch. Cataway’s RISING SUN – DIANA z Liszek), hod. Jolanta Issakiewicz, wł. Luiza Rębkowska    

 

wyniki:                    Magdalena Kozek, Luiza Rębkowska

opracowanie:       Joanna Adamowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Przemyślu – 06.09.2015

XLVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Przemyślu – 06.09.2015

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Ireneusz Picheta (PL)

PSY (rűden/dogs)      
 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC  KNIAŹ Nabram-Poraj , tricolor, 01.06.2013, PKR.I-73361, Nr.rej. 14851/XV/13, (PL Ch. INFINITY Fulfilled Dream – PL Ch., PT1 BY MY SHOW STAR Lost In Love), hod. i wł. Izabela Grzesiek

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDP, BOS YANKO z Puli Szczęścia (Mł. Ch. PL, MK, SLO), śniade z białym, 08.03.2013, PKR.I-72523, Nr. rej. 1745/XXXV/13, (PL Ch. SID z Puli Szczęścia – JUST ANGEL ze Skalni Vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Paulina Sarzyńska
v2 Lovesome KNIGHT (Int.Ch.Multi Ch.), śniade z białym, 20.02.2012, PKR.I-71493, Nr. rej. 12051/XXIV/12, (Ch.CZ Muggebigge BIRK –  Multi Ch. Lovesome DREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Małgorzata Wesołowska
                                                                                                                                 

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł., NJ Achor’s Surprise ORIENTAL OPAL,tricolor, 28.10.2014, SHSB/LOS 7314325,(JARI KING OF SPADES v’t Maartenshuis – Shelridge COLUMBINE), hod. Gabriela Kamber, wł. Gabriela Kamber, Helena Kabała
v2 Di’Leila’s Sheltie AZURE LADY, blue merle, 15.04.2014, PKR.I-76646, Nr. rej. 155346/XLII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Di’Leila’s Sheltie SHELBY), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Maria Guzy

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC SOKANTIA Free City, śniade z białym, 24.01.2014, PKR.I-76648, Nr. rej. 8410/XLII/14, (C.I.B, Multi Ch. Grandgables JUST ANOTHER HERO – PL Ch. COCO CRAZY Grazula), hod. Beata Żuchowska, wł. Maria Guzy

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC BLACK PRINCESS Stella – Iskierka Szetlandów, tricolor, 21.01.2014, PKR.I-76647, Nr. rej. 98517/XLII/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – STELLA Iskierka Szetlandów)hod. Małgorzata Kranz, wł. Maria Guzy

 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDS, BOB, BOG 1  LILY Szetlandzka Gwiazda  (C.I.B, PL, SK Ch.), śniade z białym, 20.05.2011, PKR.I-68565, Nr. rej. 24781/III/11, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – NUKA Śniada Maskotka), hod. i wł. Zbigniew Czarnecki 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)                                                                         
v1, NW, BIS Weteran 3 NUKA Śniada Maskotka, śniade z białym, 31.10.2004, PKR I-55042, Nr. rej. 22239/III/04, (C.I.B, Multi Ch. Cataway’s RISING SUN – MAJA Śniada Maskotka)hod. Iwona Kowalczyk, wł. Zbigniew Czarnecki

 

wyniki:              Izabela Grzesiek, Helena Kabała
opracowanie:     Joanna Adamowska

 

 

 

 

 

XXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Słupsku – 5.09.2015

XXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Słupsku – 5.09.2015

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Iwona Matuszewska (PL)

PSY (rűden/dogs)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 Leigh-Hi’s MR. GREY, bi-blue, 04.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej 16285/XXI/15, (GrandGable’s MOONLIGHT MOTIF – Leigh Hi’s DIAMOND MARTINI), hod Kristi Walker, wł. Monika Tuliszewska

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
bdb1 GAMBOL GOX Grazula,śniade z białym, 17.09.2014, PKR.I-76645, Nr.rej. 6263/XXV/14, (MONTEVERDI Navarette – DIUNA LA DEE Grazula), hod. Grażyna Wojtkowiak,wł. Magdalena Kula
—— ICE IGLOO Ko-To-Ra, śniade z białym, 16.10.2014, PKR.I-76876, Nr. rej. 33352/X/14, (Milesend MIDNIGHT FROM LAVIKA – SAY KOTORA Fervidus), hod. Lucyna Zboralska, wł. Estera Brzezińska

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ ANTONETTE Happy On The Way, śniade z białym,12.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej 9193/IX/15, (XTREME DARK PLAYER vom Ohmtalteufel – FULFILLED HOPE Happy On The Way), hod Katarzyna Gzyl, wł. Albert Kęsik
o2 DEE DEE Pasada Piaffe, śniade z białym,29.03.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej 1915/XLV/15, (C.I.B, Multi Ch. Japaro WITH VESCAMONTANA – Pine Manor PENELOPE), hod. Maria PacYńska, wł. Magdalena Nejman

klasaszczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSZ, BIS Szczeniąt 1 Casidi Team MY WAY, śniade z białym, 07.02.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 16195/XXI/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN – Casidi Team UNCHAIN MY HEART), hod. i wł.Monika Tuliszewska

klasamłodzieży (jugendklasse/youth class)
v1 BOULEVARD OF DREAMS Navarette, śniade z białym, 23.08.2014, PKR.I- w przyg., Nr. rej. 1888/XLV/14, (C.I.B, Multi Ch. Shellove JUST ON THE ROCKS – MAY BLACK CRYSTAL DREAM Navarette), hod. Emilia Najdek, wł. Agnieszka Broniszewska      

 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, NDS, BOB, BOG 4 OH LA LA AgaWil, śniade z białym , 30.04.2014,PKR.I-75625, Nr. rej. 49038/VIII/14, (C.I.B, Multi Ch. Grangables JUST ANOTHER HERO – REMEMBER MY NAME Casidi), hod. Janusz Wilczewski, wł. Agata i Janusz Wilczewski
v2 UNIQUE STAR Domi Pearl,śniade z białym, 24.02.2014, PKR.I-74939, Nr. rej. 1803/XLV/14, (Degallo THE VIGILANTE – EBONY PRINCESS Serenczas), hod. Celina Jakimowicz, wł. Przemysław Święch

 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1 ENZA ENJOY Grazula, śniade z białym,10.05.2013, PKR.I-73034, Nr. rej. 6066/XXV/13, (PL Ch. ALEX ALEXANDER Grazula – KAJSZA Wspólny Dom), hod. Grażyna Wojtkowiak, wł.Magdalena Kula

                                                                                                               

 

wyniki:                   Agata Wilczewska, Monika Tuliszewska

opracowanie:       Joanna Adamowska

 

 

 

 

IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Białymstoku – 30.08.2015

IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Białymstoku – 30.08.2015

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Molnar Zsolt (ROM)

PSY (rűden/dogs)   
          

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1, NMSZ JAMAL Magiczny Ogród, tricolor, 06.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 7333/XXX/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FABIANA FRIDA Magiczny Ogród), hod.Ewa Kudukis,wł.Arleta i Krzysztof Matuszak

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 Casidi Team MR. POSTMAN, śniade z białym, 07.02.2015, PKR.I-77846, Nr. rej. 14123/XIX/15, (Leigh HI’S A CLASS OF HIS OWN – Casidi Team UNCHAIN MY HEART), hod. Monika Tuliszewska,wł.Monika Chudecka  

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. Leigh-Hi’s GUMI BEAR, śniade z białym, 16.10.2014, PKR.I- w przyg., Nr. rej. 14013/XIX/14, (USA Ch. Combridge COMING ATTRACTION – Leigh-Hi’s FANCY PANTS), hod. Kristi Walker, wł. Ewa i Łukasz Pawłowski

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC Shining Charm AMARETTO, śniade z białym, 25.03.2014, PKR.I-75362, Nr.rej. 48950/VIII/14, (Shining Charm FALCOP – Shining Charm NICE MARGO), hod. Natalya Tuchkova, wł. Sławomira Rozwadowska, Celina Jakimowicz

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, res. CACIB REAGGE Domi Pearl,  śniade z białym ,21.02.2013,PKR.I-72735,Nr. rej. 13525/XIX/13, (C.I.B, Multi Ch. Grandgables JUST ANOTHER HERO – EBONY PRINCESS Serenczas)hod. Celina Jakimowicz, wł. Monika Chudecka 
v2 JOHNNIE WALKER Bialkan, śniade z białym, 31.07.2011, PKR.I-70557, Nr.rej. 9306/VI/11, (BEST FRIEND Bialkan – SMILE OF HEAVEN Bialkan), hod. Anna Hryniewicka,wł. Paulina Olszewska

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, CACIB, NDP (BOS nie został przyznany) LICENCE TO WIN Silvello (PL Ch.), blue merle, 21.11.2012, PKR.I-72127, Nr. rej. 88483/I/12 , (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi – Vanilla Hills ON TOUR WITH SILVELLO), hod. Natalia Tomkowska, wł. Magdalena Rudnicka
v2 JIM BEAM Perla z Polabi (C.I.B, PL, UA Ch.), tricolor, 17.04.2010, PKR.I-66866, Nr. rej. 11249/XXIV/10 , (Ch.Ros.Blenmerrow BORODIN – Ch ESSENCE OF LOVE Perla z Polabi), hod. Marcela Hejdukova, wł. Magdalena Kozek, Robert Kabała, Marcela Hejdukova                                                                             

SUKI (hűndinen/bitches)
 

klasa młodszych szczeniąt (minor puppy class)
wo1 RESIDENT EVIL Veramente,  bicolor, 26.04.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 92894/I/15, (Carmylie ARCTIC NIGHTS – PL Ch. QUIET BEFORE THE STORM Veramente), hod.iwł.Agnieszka Sobczak

 
klasa
szczeniąt (jungestnklasse/puppy class) 
wo1, NSZ Casidi Team PENNY LANE, tricolor, 05.02.2015, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 92251/I/15, (Leigh Hi’s A CLASS OF HIS OWN – FAME & FORTUNE Casidi), hod.Monika Tuliszewska,wł.Justyna Michalska  

 
klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw. Mł., NJ Lovesome XENIA, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-77175, Nr. rej. 10013/VI/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Paulina Olszewska
v2 Lovesome XARA, śniade z białym, 07.10.2014, PKR-77845, Nr. rej. 13144/XXIV/14, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – Multi Ch. LovesomeDREAMLIKE ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Anetta Smyk
v3 GOLDEN EXCITEMENT Vesca Montana, śniade z białym, 09.07.2014, PKR.I-76119, Nr. rej. 91279/XLVIII/14, (C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – PL Ch. RIKI TIKI TAVI Casidi), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Ewelina Lubomska
v4 Lunar Kingdom Present GOYA BORN FROM THE STARS, śniade z białym, 15.10.2014, PKR.I-76971, Nr.rej. 7165/XXX/14, (PL Ch. HARRY POTTER Lohrien – ZOYA Lohrien), hod. Monika Ziemnicka, wł. Arleta i Krzysztof Matuszakbdb TRINITY Double Vision, tricolor, 01.08.2014, PKR.I-w przyg., Nr.rej. 10165/VI/14, (WW, C.I.B, Multi Ch. Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – YOKO Double Vision), hod. Anna Jarosz, wł. Joanna Bielawska
—– INESS Ventora,  blue merle, 03.06.2014, PKR.I-w przyg., Nr. rej. 15132/XV/14, (PL Ch. Art Filisiti DIMA at Fervidus– BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila), hod. i wł. Patrycja Mazur

 
klasa
pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC UNIQUE JEWEL Domi Pearl, śniade z białym, 24.02.2014, PKR.I-75028, Nr. rej. 9788/VI/14, (Degallo THE VIGILANTE – EBONY PRINCESS Serenczas)hod. i wł. Celina Jakimowicz
v2 THREE WISHES Fulfilled Dream,śniade z białym,11.04.2014, PKR.I-75452,Nr. rej. 13732/XIX/14, (C.I.B, Multi Ch. Shellove JUST ON THE ROCKS – PL, MD Ch. SEA BREEZE Casidi) , hod.Ewa Łazicka, wł. Ewa Pawłowska
v3 ATOM HEART MOTHER AND FATHER Asketila (Mł. Ch. PL), śniade z białym , 08.12.2013,PKR.I-74277, Nr. rej. 25472/III/13, (C.I.B, PL, HR Ch. KEEP THE FIRE BURNING Asketila – FREA znad Antałowego Potoku), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v4 ARIKA Albadorja, śniade z białym , 30.03.2014,PKR.I-75803, Nr. rej. 7078/XXX/14, (TWISTER Stajnia Nowogród – NASZA NADZIEJA  Abranera), hod. Dorota Bąk, wł. Arleta i Krzysztof Matuszak

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, NDS, CACIB, BOB, BOG 2 REWIA Domi Pearl, śniade z białym, 21.02.2013, PKR.I-72401, Nr. rej. 9497/VI/13, (C.I.B., Multi Ch. Grandgables JUST ANOTHER HERO – EBONY PRINCESS Serenczas), hod. i wł. Celina Jakimowiczv2 Show Elveras POTSELUY FORTUNY, blue merle,08.03.2012, RKF 3310781, (GB Ch. Milesend MIDNIGHT FROM LAVIKA – DIVNAJA KRASA iz Staroy Shui), hod. i wł.Elena Kalinenko, Rosja
v3 COMFORTABLY NUMB Asketila, blue merle, 18.04.2014, PKR.I-75302, Nr. rej.25581/III/14, (PL Ch. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND  – PL Ch. BEAUTIFUL BLUE STAR Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska
v4 Lovesome LAJLA, tricolor, 22.08.2012, PKR.I-71816, Nr. rej. 12130/XXIV/12, (C.I.B, PL, UA Ch. JIM BEAM Perla z Polabi –  SALSA Kasaleme), hod. Robert Kabała, wł. Jolanta Suszek
v CHERRY LADY Ammirevole, śniade z białym, 09.07.2013, PKR.I-73313, Nr. rej. 89441/I/13, (C.I.B, Multi Ch. Qashee OPERATION CHAOS – EXCELENTE Amoreno), hod. Katarzyna Podgórska, wł. Katarzyna Jaroszewska

 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, res.CACIB REALLY WITH YOU Asketila(C.I.B, PL Ch.), tricolor, 07.08.2012, PKR.I-71292, Nr. rej. 25133/III/12, (PL, SE Ch. Lovesome DUKE OF DREAM LAND – PL Ch. ELEGANCE EXTERMINATE Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Piotr Horczak, Jadwiga Wiśniewska

 

 

 

wyniki:                    Piotr Horczak

opracowanie:       Joanna Adamowska