Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Lublinie – 08.06.2008

Wyniki Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Lublinie – 08.06.2008

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI

Sędzia/Richter/Judge: Anna Redlicka (ZKwP O/Warszawa).

PSY(rűden/dogs) 

klasa młodzieży (jungestnklasse/ youth class)

v1, Zw.Mł NOBEL z Puli Szczęścia, śniady, 03.02.2007, PKR. I-59597 (Ch.Pl, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL, Zw.KL’05 Emi z Puli Szczęścia), hod. Jarosłąw Bajczyk, wł. Maciej Babiński

bdb2 Prince Double Vision, śniade, 02.07.2007, PKR.I-w przyg. (DINKY ze Skalni vyhlidky – Silver Dream BLACK DESTINY'S CHILD), hod. Anna Jarosz, wł. Agnieszka Fatyga 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

bdb1 TONY z Łańcuta, śniady, 20.09.2005, PKR.I-57200 (PRINCE POLO Moda na Sukces – Laveli Endzhel EXTRELLA), hod. Maria Stopyra, wł. Jan Stanek 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDPwR, BOB Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY (Int.Ch, Ch.PL-Rus-RKF, Mł.Ch.PL, Mł.Zw.KL), tricolor, 26.04.2005, PKR.I-56082 (Ch.DK,S,FIN Grandgables SAY IT AGAIN SAM – Moorwood CARIBBEAN CRYSTAL BLUE), hod. Per Sarstad, wł. Anna Szulc 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1, BIS Veteran II GOLDEN STAR Vesca Montana,(Int.Ch., Ch.PL, Mł.Ch.PL) śniade z białym, 12.12.1996, PKR I-26530, (Int.Ch.,Ch.Pl. Cindahope Kylene SHOW OFF – Int.Ch.,Ch.Pl.,USA Cataway BORN TO BE WILD), hod. Anna Szulc, wł. Anna Kowalska  

 

SUKI (hűndinen/bitches) 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, ZW.Mł, NJwR SMILE OF HEAVEN Bialkan, tricolor, 07.04.2007, PKR.I-60603 (Int.Ch, Mł.Ch.Pl, Ch.Pl, Mł.Zw.Kl. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL, Mł.Ch.PL LITTLE QUEEN Bialkan), hod. Anna Hryniewicka, wł. Anna Hryniewicka

v2 BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI, śniada z białym, 18.04.2007, PKR.I-60118, (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Anna Kowalska, Anna Szulc  

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

bdb1 NIRVANA z Puli Szczęścia, śniada, 03.02.2007, PKR.I-…, (OVERTOP OSCAR – EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Jan Stanek

bdb2 RHEA ROSA Tarantoga, śniada z białym, 08.06.2006, PKR.I-58933, (Ich. Cataway’s RISING SUN – PIGWA Wspólny Dom), hod. Natalia Halley, wł. Barbara Jadwiga Żebrowska 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

bdb1 KIARA z Puli Szczęścia, śniada, 29.01.2006, PKR.I-57130 (Int.Ch. Valerina Ross Danish Breeze – Mł.Ch.Pl.,Ch.Pl. EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Urszula Gadzała 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1, NWwR SHIRLEY GOLDEN GIRL Bialkan (Ch.PL) śniada z białym, 16.10.1997 , PKR. I-30457 (Ch PL Zarvo’s XARO IN GOLD – CARRIERA IN BLACK of Alkantara) hod./wł. Anna Hryniewicka

v2 GOLDEN GIRL Vesca Montana, (Int.Ch, CH.PL, Mł.Ch.PL, ZW.Klubu), śniada z białym, 16.12.1996, PKR I-28225 (Int.Ch.Ch.PL Cindahope Kylene Show Off – Int.Ch, Ch. PL, Ch USA Cataway Born To Be Wild), hod. Anna Szulc, wł. Anna Szulc 

 

Wyniki podała i opracowała Magda Kozek 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)

bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)

db – ocena dobra (Gut/good)

dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)

dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)

ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged) wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)

o – obiecujący (versprechend/ promising)

mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)

— – nieobecny (absent)

CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)

Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)

ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)

 NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)

NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)

NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)

NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)

BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed) BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)

BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)

Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)

Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)

Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)