Wyniki 13 Krajowej Wystawy Psów Rasowych Gdynia 20.07.2008

Wyniki 13 Krajowej Wystawy Psów Rasowych Gdynia 20.07.2008

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG

Sędzia / Richter / Judge: Anna Pulikowska-Klimonda (ZKwP O/Wrocław)

PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

EARL ORANGE IRYS Magiczny Ogród, śniady z białym, PKR I-60665 (Ch.PL Moorwood HOT NEWS – Mł.Ch.PL, Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Zofia Jasińska-Dłgołecka

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw.Mł, NJwR SHELLBY Di’Leilas Sheltie, tricolor, 2007.10.05, PKR I-60818 (Int.Ch, Ch.PL,Ros.,Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Dagmara Modzelewska
v2 HEIDI Polcolland
,tricolor, 2007.05.18, PKR w przyg. (Mł.Ch.PL, Ch.PL Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – Mł.Ch.PL Lustrous Lamberta), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Alicja Kokocińska

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC GABI Surdykowska FCI, śniada z białym, 03.07.2006, PKR. I-58794, (PL Ch. BEAUTIFULL MARVELLOUS MAN Asketila – PL Ch. BONI Pastelowy Raj), hod. Bożena Surdykowska, wł. Zenon Damps

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDSwR, BOB NIE TRAĆ NADZIEI Casidi (Mł.Ch.PL, Ch.PL, Int.Ch.), śniada, 13.09.2004, PKR I-65096 (Ich Ch.PL Cataway’s RISING SUN – Ch.PL FOXY LADY Casidi) hod. i wł. Monika Tuliszewska

Wyniki Anna Pulikowska-Klimonda, Monika Tuliszewska

Opracowanie Helena Kabała

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)

bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)

db – ocena dobra (Gut/good)

dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)

dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)

ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)

wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)

o – obiecujący (versprechend/ promising)

mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)

— – nieobecny (absent)

CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)

Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)

ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)

NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)

NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)

NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)

NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)

BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)

BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)

BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)

Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)

Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)

Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)


Dodaj komentarz