Wyniki 43 Sudeckiej Wystawy Psów Rasowych w Wałbrzychu – 08.06.2008

Wyniki 43 Sudeckiej Wystawy Psów Rasowych w Wałbrzychu – 08.06.2008

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI

Sędzia/Richter/Judge: Anna Pulikowska-Klimonda

 

 

PSY (rűden/dogs)  

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC PLATERO z Kojca Coli, śniady, 18.08.2006, PKR w przyg. (Ch Pl, Mł Ch Pl HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Marek Skrzypiński 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC, NDPwR GHANDI Surdykowska, śniade z białym, 03.07.2006, PKR.I-58319, (Ch.Pl. BEAUTYFUL MARVELOUS MAN Asketila – Ch.Pl. BONI Pastelowy Raj), hod. Bożena Surdykowska, wł. Piotr Felczak  

 

SUKI (hűndinen/bitches)  

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw.Mł, NJwR ACCA LARENTIA Figa Ruminy, tricolor, 31.03.2007, PKR.I-w przyg. (Int.Ch., Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL KAMA Raj dla Zwierząt), hod. Ewa Sroga, wł. Ewa I Monika Kubrak 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC Lovesome BLACK PEARL FOR VICANELLA, tricolor, 26.02.2007, PKR I-59799 (Ch.Pl, Mł.Ch.Pl Dawnville ZETOS FOR LOVESOME – Ch.Pl. OBSERVO RES MIRA Excellens Vivarium), hod. Robert Kabała, wł. Robert Kabała, Joanna Kuczer

PRIMAVERA z Kojca Coli, sniada, 18.08.2006, PKR w przyg. (Ch Pl, Mł Ch Pl HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Krystyna Kiwak 

klasa otwarta (offene klasse/open class)

BEAUTIFUL MAGIC MASCOT Asketila, śniada z białym, 20.05.2004, PKR.I-58267 (Mł.Ch.Pl, Ch.Pl HIGHLAND ROGUE z Shetlandu – IVET Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Krystyna Kiwak 

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDSwR, BOB PRIMA GLORIA z Kojca Coli(Int.Ch., Ch.PL, LT, D, RUS, Cz), śniada z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, (QUANTI OLIVE Asketila – Mł.Ch.PL, Ch.PL HIGHLAND ROGUE z Shetlandu), hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa Kubrak  

Wyniki: forum owczarka szetlandzkiego

Opracowała Magda Kozek

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)

bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)

db – ocena dobra (Gut/good)

dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)

dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)

ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)

wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)

o – obiecujący (versprechend/ promising)

mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)

— – nieobecny (absent)

CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)

CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)

Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)

ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)

NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)

NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)

NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)

NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)

BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)

BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)

BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)

Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)

Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)

Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

Dodaj komentarz