Wyniki Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych we Wrocławiu – 26.09.2009

Wyniki Międzynardowej Wystawy Psów Rasowych we Wrocławiu – 26.09.2009
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge:
:
– młodzież / junior class: Anna Redlicka (PL)

– pozostałe klasy / other class: Claudio de Giuliani (Italia)


PSY (rűden/dogs)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1, NSzwR TIMON Ventora, śniade, 25.01.2009, PKR w przyg. (Mł.Ch.PL, Ch.PL Overtop OSCAR-Mł.Ch.PL, Ch.PL GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur i Wioletta Piątek, wł. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Mł.Zw. XTREME DARK PLAYER Vom Ohmtalteufel, śniady, 10.10.08, PKR.I-62750. (DK Ch. Goodtimes Blazin Hot Moments – Dt. Jgd. Ch. GrandGables Promise of Gold), hod. Beate & Udo Alexander, wł. Monika Tuliszewska
v2 BANJO Polly z M3, blue-merle, 21.05.2001, PKR I-62139 (Int.Ch.IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza – ALFA Polly z M-3), hod. Kazimierz Ślusarek, wl. Kazimierz Trocha
v3
BAŚNIOWY CLIFORD Diabelskie Rozdroże, śniady, 24.06.2008, PKR.I-62244, (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł. Tauchert Anna
v KARMES Basa Kosy, tricolor, 05.09.2008, PKR.I-w przyg. (Archos Canis TEEBO – Ch.PL YOKO ONO ze Shetlandu), hod. i wł. Barbara Kuś
b
db4 HUGO Wspólny Dom

db5 SAYMON Kasaleme, śniade, 27.06.2008, PKR.I-62660 (VOLAND SWEET BOY Metamorfoza – CASSIDY ze Shetlandu), hod. Małgorzata Sobolewska, wł. Bernard Pelka


klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC RANDI Venotra, 16.03.2008, PKR.I-…(Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – GOLDEN EYE Ventora), hod. Jacek Piątek, Patrycja Mazur, wł.

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC ORIN Venotra, śniady, 08.04.2007, PKR I-59927 (Ch. Overtop OSCAR – GOLDEN EYE Ventora), hod. Violetta Piątek & Patrycja Mazur, wł. Danuta Kucharczyk
v2
BLACK STONE Vesca Montana FCI, tricolor, 18.04.2007, PKR-I59736 (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Kustarz Sandra i Najdek Andrzej
bdb3
Archos Canis TEEBO, tricolor, 13.12.2004, PKR. I-56709 (Black Jack Polcolland – Emmanuelle Blue Kulczyka Chatka), hod. Agata Piotrowska, wł. Barbara Kuś

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDPwR, BOB BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila (Ch.PL, Zw.Kl.’06,’07, Zw.Eu.Sr.i Wsch., Zw.PL., Mł.Ch.PL., Mł.Zw.Kl., Mł.Zw.PL), śniade, 20.05.2004, PKR. I-54759 (Ch. Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2, r.CACIB Overtop OSCAR (Mł.Ch.PL, Ch.PL), śniada, 02.01.2005, 23135/VII/05, PKR.I-56337, (Cheryldane Cerenova – Lolly), hod. Olga Saikina, wł. Aleksandra Lubaszka

weteranów / veteran 1

v1 AMIS z Błękitnego Jeziora (Mł. Ch.Pl, Ch.PL), śniady, 21.04.2001, PKR I- 38468, hod. Dorota Lesińska wł. Maria Rechowicz Gwarecka

SUKI (hűndinen/bitches)

v1, Zw.Mł, NJwR Just Angel ze Skalní vyhlídky, śniade, 10.11.2008, PKR.I-63418 (Memus Mandelspaun – Felicita ze Skalní vyhlídky), hod. Ewa Kalendová, wł. Jarosław Bajczyk
v2 TWISTED CAMPARI Asketila FCI
, złote, 28.07.2008, PKR.I-63318 (MEMUS Mandelspaun – Mł.Ch.PL, Ch.PL TIFFANY TRIUMF Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v KSENA Basa Kosy, tricolor, 05.09.2008, PKR.I-w przyg. (Archos Canis TEEBO – Ch.PL YOKO ONO ze Shetlandu), hod. Barbara Kuś, wł. Barbara Kuś
FAWORYTKA Amoreno
, śniade, 24.09.2008, 25091/VII/08, PKR.I-62959 (Ch.PL Shelteam TEDDYBEAR – Int.Ch., Ch.PL, CZ, D.A, Zw.KL. PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Monika i Ewa Kubrak, wł.
Monika i Ewa Kubrak
—- TWISTED BACARDI Asketila FCI, śniada, 28.07.2008, PKR.I-w przyg. (MEMUS MANDELSPAUN – Ch.PL,Mł.Ch.PL TIFFANY Asketila FCI) hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Adelina Tymczak

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC, Res.CACIB MAM NADZIEJĘ Casidi (Mł.Ch.PL), śniade z białym, 15.02.2008, PKR I-61540 (Ch.GrandGables Dressed To Impress – Int.Ch.Ch.PL, Mł.Ch.PL NIE TRAĆ NADZIEI Casidi), hod. i wł.
Monika Tuliszewska
v2 SHARON BLUE Ventora
, blue-merle, 30.03.2008, PKR I-61870 (Int.Ch.Ch.PL Moorwood Caribbean Night Trophy – Elektra Blue Kulczyna Chatka), hod. Violetta Piątek, wł. Paula Żbikowska
bdb3 AFRA Diabelskie Rozdroże, śniada, 19.10.2007, PKR.I-… (Mł.Ch.Pl.Ch.Pl. Overtop OSCAR – INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł.
bdb RENNY Ventora, tricolor, 16.03.2008, PKR.I-61594 (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – GOLDEN EYE Ventora), hod. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek, wł. Henryk Stańczyk
bdb BAŚNIOWA SILJE Diabelskie Rozdroże FCI, śniade z białym, 24.06.2008, PKR.I-62243 (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INDIANA z Puli Szczęścia), hod.
Małgorzata Janicka, wł. Janicka Małgorzat

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC BEAUTIFUL MAGIC MASCOT Asketila
, śniada z białym, 20.05.2004, PKR.I-58267 (Ch. Mł. Pl, Zw. Wystaw, Ch. Pl HIGHLAND ROGUE z Shetlandu – IVET Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Krystyna Kiwak
v2 INDIANA z Puli Szczęścia, śniada, 20.05.2004, PKR. I-65926 (Ch. Spark Stanica Marwita – Dixi z Puli Szczęścia), hod. Jarosłąw Bajczyk, wł. Piotr Janick
v3 BEAUTIFUL BLACK VENA VENTORA Asketila
, tricolor, 02.01.2008, PKR.I-61302 (INTCH.CHPL.,RO.ZwKLRO.IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza-MłCHPL.CHPL.MłZWKL.BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila), hod.
Jadwiga Wiśniewska, wł. Patrycja Mazur, Wioletta Piątek
v4 Excellent Quality Polcolland
, śniada, ur. 26.01.2007 PKR I-59737 (Ch.Romashev’s Dashing Dream Light – Ch. Scarlet O’Hara Polcolland), hod. Agnieszka Fortaszewska,wł. Miszczyszyn Urszula

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDSwR, CACIB ORIYANTI Ventora, śniada, 08.04.2007, PKR.I-59970 (Mł.Ch.PL,Ch.PL Overtop OSCAR – Mł.Ch.Pl, Ch.PL GOLDEN EYE Ventora), hod. W.Piątek, P.Mazur, wł. Mazur Patrycja, Wioletta Piątek
v2
KAMA Raj dla Zwierząt (Mł.Ch.PL, Ch.PL, Int.Ch.), tricolor, 02.05.2003, PKR I-52563 (Ch.PL Mł.Ch.PL HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – FESTINA LENTE Duma Tary) h. Iwona Tatera, w. Ewa Sroga
v3 CARMEN Polcolland
, śniada, 10.10.2006, PKR. I-58860, (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE – GARDENIA Polcolland), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Halina Pierzchała

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1. NWwR ROXA Asketila(Int.Ch., Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 15.04.2000, PKR I-37407 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Ivet Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
– Ch. Elektra Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2 GOLDEN EYE Ventora, śniade, 09.05.2001, PKR.I-46615, (Ch. Pl., Mł. Ch. Pl. Highland Rogue ze Shetlandu – Ch. Pl. Balmy Asketila), hod. W.Piątek, P.Mazur, wł. Mazur Patrycja, Wioletta Piątek
v3 NICOLA NOKIA Asketila
(Ch.PL), tricolor, 09.08.1999, PKR I-36338 (Ch Highland Rogue ze Shetlandu

– Ch. Elektra Asketila), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v4 ALCIRA Rahandia (Ch.PL, Mł.Ch.PL), 19.09.1999, tricolor, PKR I-34688 (Mł.Ch.PL,Ch.PL,Mł.Zw.Kl Ch.PL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – CONNIE Ho-Vinto) hod. i wł. Marzena Wodniak
v IVET Asketila(Ch.PL. Mł.Ch.PL), śniada z białym, 14.06.1997, PKR I-28863 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska

Wyniki Ewa Kubrak

Opracowała Magda Kozek

bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz