w Rybniku 10.2010

SheltieWyniki Krajowej Wystawy w Rybniku 3.10.2010

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG

Sędzia / Richter / Judge: Jadwiga Niciewicz (ZKwP O/Łódź)

 


PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw.Mł. LEO Wspólny Dom, śniady z białym, 21.10.2009, PKR I-64867 (INT. CH., Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – TOŚKA Wspólny Dom) hod. Anna Tomczyk, wł. Arkadiusz Polaszek

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC VIS MAIOR Excellens Vivarium – bi-color, 01.05.2009, PKR.I-64354
(Ch.PL Odyssey PICASSO – Laveli Endzhel BRUSNICHKA), hod. Anna i Katarzyna
Górka, wł. Katarzyna Górka

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC, Zw. Sveenleik CITROEN, tricolor, 04.09.2006, PKR.I-63752, (Art Felicity PERSIFAL – Sveenleik Ocean Sunrise), hod. Tatyana Pronina, wł. Katarzyna Górka

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1, NWwR DARK Kolyba u Grapy (Ch.PL, Ch.Wet.SK, PIP), tricolor, 21.03.2002, PKR I-50313 (Ch.PL. Mł.Ch.PL ABSOLUTE MAN Kropelka Oceanu – Mł.Ch.SK EVITA Szym-Tom) hod. Helena Skorupa, wł. Anna Jagieło

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa baby (babyklasse/baby class)
wo1, NBwR LUCILLA Kasaleme, śniada z białym, 15.05.2010, PKR w przyg, (Mł.Ch.PL, Ch.PL JON BON JOVI Ventora – CASSIDY ze Shetlandu), hod. Małgorzata Sobolewska, wł. Adam Kałuża

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR BE MY SHOW STAR Lost in Love, śniada, 03.12.2009, PKR w przyg. (INT.CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Izabela Grzesiek

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC VIS A VIS Excellens Vivarium, bi-color, 01.05.2009, PKR I-58047, (Ch.PL Odyssey PICASSO – Laveli Endzhel BRUSNICHKA), hod. Anna i Katarzyna Górka, wł. Katarzyna Górka
v2
CAVA LOVE.LOG z Brodzieńskiego Grodu (PT-I), tricolor, 04.10.2008, PKR.I-63052, (Ch.Wet. SK, Ch.PL DARK Kolyba u Gapy –GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Magdalena Tomczak, Anna Jagieło

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC SISI Polinezja, śniada, 29.06.2008, PKR.I-62957, (Ch.PL ISTAR Polly z M-3 –UNA RUBRA Excellens Vivarium), hod. Magdalena Siekierka, wł. Iwona Lickiewicz

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Zw, BOB NANCY Xantina Iskierka Szetlandów (Ch.PL, Mł.Ch.LT,PL,SK), śniada, 10.06.2008, PKR I-62245 (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Anna Jagieło

Wyniki forum sheltie
Opracowała Aleksandra Stańczak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw.- Zwycięzca (Winner)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz