Wyniki Międzynarodowej Wystawy w Katowicach 18.03.2012

bobWyniki Międzynarodowej Wystawy w Katowicach 18.03.2012
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Gerard Jipping (NL)

 

 

PSY (rűden/dogs)

klasa baby (babyklasse/baby class)
wo1, NBwR IN THE AIR TONIGHT Fulfilled Dream, tricolor, 26.09.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Ch.PL, LT, MD Shellove JUST ON THE ROCKS – Ch.PL, MD SEA BREEZE Casidi), hod. Ewa Łazicka, wł. Julita Bogusz

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)
wo1 KEEP THE FIRE BURNING Asketila, śniady, 6.07.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Multi Ch, Multi Mł.Ch.  Quashee OPERATION CHAOS – Ch.PL, Mł.Ch.PL BEAUTIFUL HONEY STAR Asketila) hod. Jadwiga Wiśniewska, Dorota Szarek, wł. Bożena Napierska

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. UNCAS z Puli Szczęścia, śniady, 10.05.2011, PKR.I-68449. (Ch.PL, Mł.Ch.PL SID z Puli Szczęścia – Mł.Ch.PL JUST ANGEL ze Skalny Vyhlidky), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Ryszard Sarzyński
bdb2 BLUE NUMBER ONE Iskierka Szetlandów, blue-merle, 30.04.2011, PKR.I-68418, (INT.CH, Multi Ch, Mł.
Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – NESCA XANTINA Iskierka Szetlandów), hod. Małgorzata Segiet, wł. Joanna Mitera

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, Res. CACIB PRYMUS GOLD z Kojca Coli, śniady, 18.06.2010, PKR I-67452, (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL, Mł.Ch.PL PRIMAVERA Z Kojca Koli), hod. Krystyna Kiwak, wł. Beata i Piotr Pytlik
v2
TRADEMARK Polcolland, śniady z białym, 21.07.2010, PKR.I-67326 (INT.CH, Ch.PL, SK, RO GrandGables JUST ANOTHER HERO – Ch.PL, Mł.Ch.PL DEJA Strażnica Kaszebstwa), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Agnieszka Fortaszewska
bdb3
YARPEN Ventora (Mł.Ch.PL), tricolor, 11.05.2010, PKR.I-66255, (INT.CH, Ch.PL, LT, Mł.Ch.PL Vanilla Hills MINI STORM AHEAD – INT.CH, Ch.PL, RO, Mł.Ch.PL PARIS Ventora), hod. Patrycja Mazur, wł. Piotr Łuniewski
HERKULES HAGER Amoreno, tricolor, 19.08.2010, PKR.I-67109, (INT.CH, Multi Ch. Vanilla Hills NO STRING ATTACHED LOVESOME – Mł.Ch.PL ACCA LARENTIA Figa Ruminy), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł. Sławomir Gawiński

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC HOCUS-POCUS Magiczny Ogród (Mł.Ch.PL), tricolor, 16.03.2010, PKR.I-65821 (INT.CH, Ch.PL, UA, Mł. Ch.PL GOLDEN PHOENIX Vesca Montana – Ch.PL, Mł.Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Katarzyna Sowa

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, CACIB, Zw. LEO Wspólny Dom (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniady z białym, 21.10.2009, PKR.I-64867 (INT. CH., Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – TOŚKA Wspólny Dom) hod. Anna Tomczyk, wł. Arkadiusz Polaszek
v2 BANJO Polly z M3 (Ch.PL), blue-merle, 21.05.2008, PKR.I-62139 (INT.CH, Ch.PL IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza – ALFA Polly z M-3), hod. Kazimierz Ślusarek, wl. Martyna Trocha

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)
wo1, NSzwR
ALL I WANT IS YOU Szetlandzka Perła, śniada z białym, 16.08.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Ch.PL, LT, MD Shellove JUST ON THE ROCKS – SARA Szelmowate Niewiniątko), hod. Aleksandra Iwańska, wł. Aleksandra Iwańska
wo2 DIAMONDS LILLY z Kojca Coli
, śniada z białym, 16.08.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL BEAUTIFUL MAGIC MASCOT Asketila), hod. Krystyna Kiwak, wł. Beata i Piotr Pytlik

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR, BOB DANAE DIVIDA Figa Ruminy, śniada z białym, 26.04.2011, PKR.I-68416, (INT.CH, Multi Ch, Multi Mł.Ch.  Quashee OPERATION CHAOS – Ch.PL BONA DEA Figa Ruminy), hod. Ewa Sroga, wł. Justyna Falińska-Stępień 
v2
JEJMOŚCIANKA Nabram-Poraj, śniada z białym, 20.02.2011, PKR.I-68025, (INT.CH, Ch.PL, LT, MD Shellove JUST ON THE ROCKS – INT.CH, Ch.PL, SK, LT, SRB AZRA z Magicznego Wzgórza), hod.  Izabela Grzesiek, wł.  Izabela Grzesiek
v3
ARIAL SAILY Quoys, śniada, 10.05.2011, PKR.I-68751, (Excellent Choice SUCH IS LIFE – Ch.PL RENNY Ventora), hod. Aleksandra Stańczak, wł. Aleksandra Stańczak
bdb4
BRENDA Ventora, blue-merle, 04.05.2011, PKR.I-68563, (INT.CH, Ch.PL, LT, Mł.Ch.PL Vanilla Hills MINI STORM AHEAD – INT.CH, Ch.PL, RO, Mł.Ch.PL PARIS Ventora), hod. Patrycja Mazur, wł. Agata Kostka
bdb
ARTEMIDA, tricolor, 12.04.2011, PKR.I-69467, (Ch. Crowned WINNER TINKLEBELLE – INDIANA), hod. Galina Yudin, Natalia Larysz
bdb
Di’Leila’s Sheltie BEST OF THE BEST, tricolor, 03.05.2011, PKR w przyg, (INT.CH, Multi Ch, Mł. Multi Ch Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH – Di’Leila’s Sheltie SHELBY), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Maciej Juszczakiewicz
Vanilla Hills PARTY ALL THE TIME, blue-merle, 08.06.2011, PKR w przyg, (Ch.
Lundecock’s LATEST NEWS – Ch.PL, RO OCTAWIA LILAC WHISPER Moda na Sukces), hod. Gracjana Kruszel, wł. Gracjana Kruszel

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, CACIB, Zw. BRITISH SWEET Grazula, śniada, 29.10.2010, PKR.I-68566, (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSKAR – SCARLET MY LOVE vom Ohmtalteufel), hod. Grażyna Wojtkowiak, wł. Aleksandra Lubaszka
v2 PATI GOLD z Kojca Coli, śniada,
18.06.2010, PKR.I-67451, (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL, Mł.Ch.PL PRIMAVERA Z Kojca Koli), hod. Krystyna Kiwak, wł. Beata i Piotr Pytlik
v3 Di’Leila’s Sheltie LA LUNA (Mł.Ch.PL), śniada, 02.09.2010, PKR.I-66715, (INT.CH, Ch.PL, SK, RO GrandGables JUST ANOTHER HEROETNA Ze Zguby Elfów), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Beata Gryma

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC DAISY SWEET GIRL Metamorfoza (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada z białym, 31.05.2009, PKR. I-64820, (INT. CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – Ch.PL KLIO SWEET GIRL Metamorfoza), hod. Bożena Maślanka, wł. Wojciech Kaczmarczyk
v2
TWISTED CAMPARI Asketila, śniada, 28.07.2008 PKR.I-63318 (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL, Mł.Ch.PL TIFFANY TRIUMF Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v3
MILADY Polcolland, tricolor, 08.06.2008, PKR.I-65151, (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – Ch.PL Lustrous LAMBERTA), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Agnieszka Fortaszewska
v4 BE MY SHOW STAR Lost in Love, śniada, 03.12.2009, PKR.I-64933, (
INT.CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Izabela Grzesiek
bdb EASSY Manepo Ideál (Mł.Ch.CZ), tricolor, 23.07.2005, PKR.I-68220, (Ch. ATREJ z Josefovske pevnosti – ASKA Indyk), hod. Zina Nekvapilova, wł. Izabela Pisula
bdb Di’Leilas Sheltie SHELBY, tricolor, 05.10.2007, PKR.I-60818 (INT.CH, Ch.PL,RUS,SK,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – ETNA ze Zguby Elfów), hod.
Dagmara Modzelewska, wł. Dagmara Modzelewska

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Res. CACIB Di’Leila’s Sheltie ORINOKO FROM BLAZE (Ch.PL), śniada, 07.06.2009, PKR.I-64405, (INT.CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – ETNA ze Zguby Elfów), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Dagmara Modzelewska

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BIS Weteranów-1 PRIMA GLORIA z Kojca Coli (INT.CH, Ch.PL,LT,RUS,D-Club.Ch, Mł.Ch.Pl, Zw.PL, Zw.Kl.PL,D,Cs,A), śniada z białym, 23.01.2003, PKR.I-51476, (Ch.PL, Mł.Ch.PL HIGLAND ROGUE ze Shetlandu – QUANTI OLIVE Asketila FCI) hod. Krystyna Kiwak, wł. Ewa i Monika Kubrak

Wyniki forum sheltie
Opracowała Aleksandra Stańczak

Kontakt w sprawie wyników: magda_kozek@wp.pl

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw.- Zwycięzca (Winner)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz