Wyniki Międzynarodowej Wystawy w Opolu 24.04.2010

Wyniki Międzynarodowej Wystawy w Opolu 24.04.2010
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Andrzej Zamoyski

 

 

PSY (rűden/dogs)

 

klasa baby (babyklasse/baby class)
wo1, NBwR WHISKY EKWIWALENT Ventora, śniady, 6.11.2009r, PKR w przyg. (Ch. Sensusan KOH-I-JUS – INT.Ch, Ch.PL ROM, Mł.Ch.PL ORIYANTI Ventora), hod. Patrycja Mazur wł. Aleksandra Lubaszka

klasa szczeniąt (jungestnklasse/puppy class)

wo1, NSzwR LEO Wspólny Dom, śniady z białym, 21.10.2009, PKR I-64867 (INT. CH., Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – TOŚKA Wspólny Dom) hod. Anna Tomczyk, wł. Arkadiusz Polaszek

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)

v1, Zw.Mł, NJwR Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH, blue-merle, 15.07.2009, PKR I-64478 (Moorwood FASHION DESIGNER – INT.CH, Nord Ch. Tiaras OCEAN BLUE JEWEL), hod. Per Svarstad, wł. Anna Szulc
v2
ORKAN FROM BLAZE Di'Leila's Sheltie, śniady, 08.06.2009, PKR I-64352 (INT. CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – ETNA ze Zguby Elfów), hod. Dagmara Modzelewska, wł. Tomasz Zmyślony

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)

v1, CWC, CACIB, Zw, BOB Grandgables JUST ANOTHER HERO, śniady z białym, 13.06.2008, DK 20379/2008, (Ch. Talisker’s Bengal – Ch. Grandgables WILLOWCOVE OH LALA), hod. Guy A.P Jeavons, wł. Hans Iver Staugaard, Krystyna Szulc

v2 BANJO Polly z M3, blue-merle, 21.05.2008, PKR I-62139 (INT.CH, Ch.PL IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza – ALFA Polly z M-3), hod. Kazimierz Ślusarek, wl. Kazimierz Trocha, Martyna Trocha

v3 LUCKY LUCK Polcolland, śniady z białym, 01.06.2008, PKR I-64178 (Ch.PL Romashev’s Dashling Dreamflight – Mł.Ch.PL Deja Strażnica Kaszebstwa), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Agnieszka Fortaszewska

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC Marvithall SPLENDID (Mł.Ch.PL), tricolor, 01.12.2006, PKR.I- I-59647 (Ch. Marvithall STARLES – Marvithall LILITH), hod. Tsariuk Marina, wł. Aleksandra Lubaszka

v2 ZESTA SPORTIN' ATTITUDE (Ch.CAN), tricolour, 26.06.2006, PKR I-64482, (Zesta Sportin’ Blue – Zesta Snoops), hod. Laura Thompson, wł. Sławomira Rozwadowska
v3
Poulsgaards IRONSIDE, złoty, 03.06.2008, DK 13856/2008, (INT.CH, Ch.GB, Nordic Japaro BY DESIGN – Ch.DK Poulsgaards TAKE MY HEART), hod. Tove Wincler Poulsgaard, wł. Tove Wincler Poulsgaard

v4 MATRIX Polcolland, tricolor, 08-06-2008, PKR I-62956, (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – Ch.PL Lustrous LAMBERTA), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Agnieszka Fortaszewska

bdb BLACK STONE Vesca Montana FCI,  tricolor, 18.04.2007, PKR I-59736 (INT.CH. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INT.CH., Ch.PL GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Sandra Kustarz i Andrzej Najdek

bdb FELICJANO Amoreno (Mł.Ch.PL), śniady, 24.09.2008, PKR.I-62872 (INT.Ch, Ch.PL, MNE, CZ Shelteam TEDDYBEAR – INT.Ch, Multi Ch., Zw.Kl.CZ,PL,D PRIMA GLORIA z Kojca Coli), hod. Ewa i Monika Kubrak, wł. Justyna Falińska-Stępień

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniady z białym, 02.03.2008, PKR I-62375 (INT.CH, Ch.PL,ROM, Grand.Ch.ROM Moorwood HOT NEWS – INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Anna Szulc, Anna Kowalska
v2
SLAVIC HASHEESH from Beardedkowo z Szetlandu (Ch.PL), tricolor, 24.06.2005, PKR I-56564 (Mł.Ch.Pl. JOHNY WALKER Ventora – Ch.Pl. PATRICIA z Szetlandu), hod. Iwona Milewicz, wł. Beata Mroczek

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1 DARK Kolyba u Grapy (Ch.PL, PIP), tricolor, 21.03.2002, PKR I-50313 (Ch.PL. Mł.Ch.PL ABSOLUTE MAN Kropelka Oceanu – Mł.Ch.SK EVITA Szym-Tom) hod. Helena Skorupa, wł. Anna Jagieło

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa baby (babyklasse/baby class)
wo1 BEAUTIFUL PRINCESS Lost in Love, śniada z białym, 03.12.2009, PKR w przyg. (INT.CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Agata Niedbałowska
wo2 OXI Nasza Piękność, śniada, 16.11.2009, PKR w przyg., (Ch.PL  DARK Kolyba u Grapy – FELENA ze Zguby Elfów), hod. Mariola Przybyła, wł. Marek Kruszniewski

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. SALI MALI z Puli Szczęścia, śniada, 30.05.2009, PKR I-64351, (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSKAR – Mł.Ch.PL, Ch.PL, Zw.KL. EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Aleksandra Lubaszka
v2 RIKKI TIKKI TAVI Casidi, śniada z białym, 27.03.2009, PKR I-64862, (INT. Ch. Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – INT.Ch, Ch.PL, Mł.Ch.PL NIE TRAĆ NADZEI Casidi), hod. Monika Tuliszewska, wł. Anna Szulc
v3 K
apalakoplan SPRITE, blue-merle, 10.03.2009, PKR I-64011, (CH. Hillstone FINAL CUT – Carmylie WINTER WIND), hod. Kitta Haapsaari, wł. Agnieszka Sobczak
v4 STELLA Iskierka Szetlandów, tricolor, 22.07.2009, PKR I-64502, (INT.
CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Małgorzata Kranz
bdb
KAMA LITTLE LADY z Tucholskiego Boru, śniada z białym, 20.07.2009, PKR I-64865, (Mł.Ch.PL, Ch.PL HASSAN Strażnica Kaszebstwa – BREJA Pogoda Ducha), hod. Marzena Stryszowska, wł. Bernard Pelka
BANDOLA MINI Vangeldis, tricolor, 17.03.2009, PKR I-63464 (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – Bright Meryrybrook ABROAD LOVE), hod. Ewa Peretjatkowicz, wł. Ewa Peretjatkowicz

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, CACIB, Zw. MAY DAY Polcolland, tricolor, 08.06.2009, PKR I-62902, (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – Ch.PL Lustrous LAMBERTA), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Agnieszka Fortaszewska
v2
TWISTED CAMPARI Asketila FCI, śniada, 28.07.2008 PKR.I-63318 (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL, Mł.Ch.PL TIFFANY TRIUMF Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v3
DELICJA Velvet, śniada z białym, 22.10.2008, PKR I-63142, (INT.Ch, Ch.PL
Valerina Ross DANISH BREEZE – Ch.PL BEAUTIFULL MILKY MADAM Asketila), hod. Krystyna Dylong, wł. Anna Marek
v4 BAŚNIOWA SILJE Diabelskie Rozdroże (Mł.Ch.PL), śniada, 24.06.2008, PKR I-62243, (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł. Małgorzata Janicka
v
CAVA LOVE.LOG z Brodzieńskiego Grodu (PT-I), tricolor, 04.10.2008, PKR.I-63052, (Ch.Wet. SK, Ch.PL DARK Kolyba u Gapy –GRACJA BLACK Kulczyna Chatka), hod. Luiza Rębkowska, wł. Magdalena Tomczak, Anna Jagieło
v FEBA znad Antałowskiego Potoku, 07.09.2008, PKR I-62521, (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – BOUDICCA znad Antałowskiego Potoku), hod. Teresa Trzebinia, wł. Halina Drużbicka
v FREA znad Antałowskiego Potoku, tricolor, 07.09.2008, PKR I-62461 (Ch.PL Lustrous DUMBLDOR – BOUDICCA znad Antałowskiego Potoku), hod. Teresa Trzebunia, wł. Anna Bomba
v LADY LILLY Polcolland, śniada, 01.06.2008, PKR I-62460 (Ch.PL Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – Mł.Ch.PL DEJA Strażnica Kaszebstwa), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Joanna Kaczmarek
v
NESCA XANTINA Iskierka Szetlandów, tricolor, 10.06.2008, PKR I-62246 (INT.CH. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Małgorzata Segiet
TWISTED BACARDI Asketila FCI (Mł.Ch.PL), śniada, 28.07.2008, PKR I-62724 (INT.CH, Ch.CZ, SRB, BG Memus MANDELSPAUN – Ch.PL, Mł.Ch.PL TIFFANY TRIUMF Asketila FCI), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Adelina Tymczak

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC ALHAMBRA Asketila FCI, tricolor, 12.12.2005, 23442/XVI/05, PKR.I-55920, (QUEST KING Asketila FCI – Int.Ch.,Ch.PL,Mł.Ch.PL, Zw.KL.H ROXA Asketila FCI) hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Jadwiga Wiśniewska
v2
NANCY XANTINA Iskierka Szetlandów (Mł.Ch.LT, PL), śniada, 10.06.2008, PKR I-62245 (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.PL SPLENDID Xantina), hod. Małgorzata Segiet, wł. Anna Jagieło
v3
Poulsgaards I’M ARE UNICE, złota, 03.06.2008, DK 13854/2008, (INT.CH, Ch.GB, Nordic Japaro BY DESIGN – Ch.DK Poulsgaards TAKE MY HEART), hod. Tove Wincler Poulsgaard, wł. Tove Wincler Poulsgaard
v4 NIKE z Puli Szczęścia , śniada, 03.02.2007, PKR. I-59597 (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Agata Niedbałowska
v
FABIANA FRIDA Magiczny Ogród (Mł.Ch.PL), śniada, 13.05.2008, PKR I-64350 (INT.CH, Ch.PL, ROM Morwood HOT NEWS – Ch.PL, Mł.Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Ewa Kudukis
v SARA Szelmowate Niewiniątko, śniada z białym, 13.05.2008, PKR.I-62954, (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – MELA z Hultajskiej Trójki), hod. Małgorzata Wojtysiak, wł. Aleksandra Iwańska
bdb
BIANCA Polly z M-3, tricolor, 21.05.2008, PKR I-62274, (INT.CH, Ch.PL IDOL IMPOSSIBLE BLUE Metamorfoza – ALFA Polny z M-3) hod. Kazimierz Ślusarek, wł. Michał Bzdyk

klasa championów (championklasse/champion class)
OCTAVIA LILAC WHISPER Moda na Sukces (Ch.PL, RO, Grand Ch.RO), blue merle, 21-04-2004, PKR. I-54105, (PRINCE POLO Moda na Sukces – MINI VALENTINE BLUE Fantazija), hod. Agata Brust, wł. Gracjana Kruszel

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR KLIWIA Asketila FCI (Mł.Ch.PL,Ch.PL, Zw.Kl’00,Zw.Eur.Sr-Wsch.’01), śniada z białym, 21.01.1998, PKR I-19111. (INT,CH, Ch.PL Cindahope KYLENE SHOW OFF – CIRCA Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Ewa Kudukis

Wyniki ZKwP Oddział w Opolu
Opracowała Aleksandra Stańczak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw.- Zwycięzca (Winner)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz