Wyniki Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Sopocie – 09.08.2008

Wyniki Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Sopocie – 09.08.2008
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI  / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Mirosław Redlicki (ZKwP O/Warszawa)  

PSY (rűden/dogs)                      

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
EARL ORANGE IRYS Magiczny Ogród, śniady z białym, PKR I-60665 (Ch.PL Moorwood HOT NEWS – Mł.Ch.PL, Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Zofia Jasińska-Dłgołecka 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
bdb1 BLACK DIAMOND Vesca Montana FCI,  tricolor, 18.04.2007, PKR.I-59890 (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Mirosław Cygan
bdb2 HASSAN Strażnica Kaszebstwa, śniady z białym, 07.05.2007, PKR I-59595 (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE –  Ch.PL POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Marzena Stryszowska
bdb3 NOBEL z Puli Szczęścia, śniady, 03.02.2007, PKR I-59597 (Ch.Pl, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL Emi z Puli Szczęścia), hod. Jarosłąw Bajczyk, wł. Maciej Babiński  

klasa otwarta (offene klasse/open class)
db1 ELVIS ze Strażnicy Kaszebstwa, śniady, 4.01.2006, PKR.I-56561 (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE – Ch.Pl. POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł.Zbigniew Płaszczyński 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDPwR, CACIB Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL, Mł.Zw.Kl), tricolor, 26.04.2005, PKR.I-56082 (Ch.DK,S,FIN Grandgables SAY IT AGAIN SAM – Moorwood CARIBBEAN CRYSTAL BLUE), hod. Per Sarstad, wł. Anna Szulc
 
SUKI (hűndinen/bitches)                 

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR JASMINE BLUE QUINTESSENCE Alkantara, blue merle, 20.09.2007, PKR.I-60418, (Int.Ch Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Scandyline REEKY STARLIGHT), hod. Joanna Adamowska, wł. Joanna Adamowska
v2 BE MY SURPRISE Fulfilled Dream, śniade, 28.05.2007, PKR.I-w przyg. (Int.Ch, Mł.Ch.Pl, Ch.Pl, Mł.Zw.Kl. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – ZUZI Czar Podbeskidzia), hod. Ewa Łanicka, wł. Anna Legieć
bdb3 AZRA z Magicznego Wzgórza, śniada z białym, 15-02-2007, PKR I-59630 (Ch. Moorwood HOT NEWS – Mł.Ch BETTI Z Błekitnego Jeziora), hod. Dorota Lesińska, wł. Izabela Grzesiek
bdb4 SMILE OF HEAVEN Bialkan, tricolor, 07.04.2007, PKR.I-60603 (Int.Ch, Mł.Ch.Pl, Ch.Pl, Mł.Zw.Kl. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL, Mł.Ch.PL LITTLE QUEEN Bialkan), hod. Anna Hryniewicka, wł. Anna Hryniewicka
bdb HEIDI Polcolland, tricolor, 2007.05.18, PKR w przyg. (Mł.Ch.PL, Ch.PL Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT – Mł.Ch.PL Lustrous Lamberta), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. Alicja Kokocińska
db HAIDI Strażnica Kaszebstwa FCI, tricolor, 07.05.2007, PKR.I- w przyg. (Int.Ch. VALERINA ROSS DANISH BREEZE – Ch.PL POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Dariusz Żakieta 

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, Res.CACIB BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI, śniada z białym, 18.04.2007, PKR.I-60118 (Int.Ch. Ch.PL, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Anna Kowalska, Anna Szulc
bdb2 Archos Canis WITCH-NERRISA, tricolor, 05.01.2007, PKR.I-59596 (Mł.Ch.PL,Ch.PL Moorwood Caribbean Night Trophy – Archos Canis TILL), hod. Agata Piotrowska, wł. Adrianna Agaciak 

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC HVIDEBRO Zobel
v2 ZUZI Czar Podbeskidzia, śniada, 03-06-2004, PKR I-54582 (Laveli Endzhel VASILEK – MAGNIFIKA Psia Mania) hod. Grażyna Rzechowska – Pruszyńska, wł. Ewa Łazicka
v3 BRITA Wspólny Dom, śniada z białym, 29.04.2005, PKR I-56265 (Cataway’s RISING SUN – CHER GOLD Kulczyna Chatka) hod. Anna Tomczyk, wł. Monika Walczak
bdb Anuwa ABRAKADABRA, śniada z białym, 22.04.2005, PKR.I-58560, (LUSTROUS ZODIAK – BASMA Pastelowy Raj), hod. Dorota Karczmarczyk, wł. Adrianna Agaciak
bdb GABI Surdykowska FCI, śniada z białym, 03.07.2006, PKR. I-58794, (PL Ch. BEAUTIFULL MARVELLOUS MAN Asketila – PL Ch. BONI Pastelowy Raj), hod. Bożena Surdykowska, wł. Zenon Damps
db ENYA Strażnica Kaszebstwa, śniada, 04.01.2006, PKR I-57126 (Int.Ch. Valerina Ross DANISH BREEZE – Ch.Pl. POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Anna Kulawiak 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDSwR, CACIB, BOB NIE TRAĆ NADZIEI Casidi (Mł.Ch.PL, Ch.PL, Int.Ch.), śniada, 13.09.2004, PKR I-65096 (Ich Ch.PL Cataway’s RISING SUN – Ch.PL FOXY LADY Casidi) hod. Monika Tuliszewska, wł. Monika Tuliszewska  

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR SHIRLEY GOLDEN GIRL Bialkan (Ch.PL), śniada, 16.10.1997, PKR.I-30457 (Ch.PL. Zarvo’s XARO IN GOLD – CARRIERA IN BLACK of Alkantara), hod. Anna Hryniewicka, wł. Anna Hryniewicka


Wyniki: forum owczarka szetlandzkiego
Opracowała Magda Kozek 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty) 

Dodaj komentarz