Wyniki wystawy krajowej w Legionowie 4-5.o4.2009

Wyniki wystawy krajowej w Legionowie 4-5.o4.2009

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG 

Sędzia / Richter / Judge: Małgorzata Supronowicz (ZKwP O/Warszawa)

 

PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NjwR,BOB,BOG2,BIS Junior III GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI, śniade z białym, 02.03.2008, PKR I-w przyg. (Ch.PL,ROM, Grand.Ch.ROM Moorwood HOT NEWS – Int.Ch.,Ch.Pl.,Mł.Ch.PL GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Anna Szulc, Anna Kowalska

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class) 

v1 CWC BLACK DIAMOND Vesca Montana FCI (Mł.Ch.PL),  tricolor, 18.04.2007, PKR.   (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Mirosław Cygan

v2 Archos Canis XTREME LOVER BOY SNICKERS, blue-merle, 17.07.2007, PKR. I-w przyg (Landover BLACK ASH – Emmanuelle Blue Kulczyka Chatka), hod. Agata Piotrowska, wł. Grażyna Sztanka

klasa otwarta (offene klasse/open class)

v1, CWC, NDPwR Moorwood HOT NEWS (Ch.PL,Ch.Rom,Grand Ch.Rom,Int.Ch.), śniade z białym, 11.11.2004, PKR. I-55382 (Ch.S,DK. Hillacre Hot To Trot – Moorwood Sweet Mimosa), hod. Per Sarstad, wł. Anna Szulc

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC Goodtimes Blazin' Hot Moments (Ch.DK), śniady z białym, 2006.03.03, DK-01749/2007 (Ch. Goodtimes TOO HOT TO HANDLE – Ch. Goodtime PRECIOUS MOMENT), hod. Joy P.Good, wł. Anna Szulc, H.I.Staugaard


 

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa szczeniąt (jungestnklasse/ puppy class)
wo1, NSZwR
SEA BREEZE Casidi), śniadaz białym, 03.08.2008, PKR w przyg. (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL,Mł.Ch.PL,Mł.Zw.KL BRIGHT AND BREEZY Vesca Montana), hod. Monika Tuliszewska, wł. Ewa Łazicka
wo2 CHARLING GIRL Bialkan, śniada z białym, 14.07.2008, PKR w przyg. (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – LITTLE QUEEN Bialkan), hod. Anna Hryniewicka, wł. Grażyna Stelmaszczyk-Niezgoda


klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. FABIANA FRIDA Magiczny Ogród, śniada, 13.05.2008, PKR w przyg. (Ch.PL,Rom,Grand.Ch.Rom Morwood HOT NEWS – Mł.Ch.PL, Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Ewa Kudukis 
v2
Archos Canis YUCCA VEL COGIE, śniada z białym, 01.03.2008, PKR w przyg. (Ml.Ch.Pl,Ch.Pl PIKLSEL Wspólny Dom – Archos Canis TILL), hod. Agata Piotrowska, wł. Agata Piotrowska

bdb3 Vanilla Hills NOT SO JAZZY, tricolor, 13.12.2008, PKR I61011 (Ch.PL, Mł.Ch.PL Dawnville ZETOS FOR LOVESOME – Ch.PL OCTAVIA LILAC WHISPER Moda na Sukces), hod./wł. Gracjana Kruszel

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1 CWC ARRA MINI Vangledis (MŁ.Ch.PL, MŁ.Zw.PL08), śniada, 29.08.2007, PKR I-w przyg. (FANTASTIC COLOR VISION Vangledis – BRIGHT MERRYBROOK ABROAD LOVE), hod. Ewa Peretjatkowicz, wł. Ewa Peretjatkowicz

klasa otwarta (offene klasse/open class)


v1,CWC
DAYSY Magiczny Ogród, śniade z białym, 16.08.2006, PKR I-58792 (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.Pl, Ch.Pl. KLIWIA Asketila), hod. Ewa Kudukis, wł. Mirosław Pytlak
bdb2 SWEET LADY Bialkan, tricolor, 07.04.2007, PKR I-60120 (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Ch.PL, Mł.Ch.PL LITTLE QUEEN Bialkan), hod.
Anna Hryniewicka, wł. Alina Malec

bdb3 DAPHNE Magiczny Ogród, śniade z białym, 16.08.2006, PKR w przygotowaniu (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Mł.Ch.Pl, Ch.Pl. KLIWIA Asketila), hod. Ewa Kudukis, wł. Katarzyna Paprzycka

klasa championów (championklasse/champion class)

v1, CWC, NDSwR BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI (Ch.RUM,Mł.Ch.PL,Ch.PL, MŁ.Zw.Kl’08), śniada z białym, 18.04.2007, PKR I-60118  (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Anna Kowalska, Anna Szulc


klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)

v1, NWwR KLIWIA Asketila (Mł.Ch.Pl,Ch.PL, Zw.Kl’00,Zw.Eur.Sr-Wsch.’01), śniada z białym, 07.12.1993, PKR I-19111 (Int.Ch. Cindahope Kylene Show Off – Circa Gwiazda Zatraty), hod. Jadwiga Wiśniewska, wł. Ewa Kudukis
v2 GOLDEN SUNSHINE Vesca Montana FCI, śniada z białym, 16.11.2000, PKR I-37836 (Int.Ch.,Ch.Pl. Cataway’s RISING SUN – Int.Ch, Ch.
PL, Ch USA Cataway Born To Be Wild), hod. Anna Szulc, wł. Anna Matyja

Wyniki Joanna Adamowska

Opracowanie Helena Kabała

 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz