Wystawa krajowa w Nowym Sączu 20.07.2008

Wyniki wystawy krajowej w Nowym Sączu 20.08.2008 r.

FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG

Sędzia / Richter / Judge: Ewa Bukład (ZKwP O/Kraków)


PSY (rűden/dogs)                          
 
klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR ANKUS Figa Ruminy, tricolor, 31.03.2007, PKR I-60068 (Int.Ch. Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. KAMA Raj Dla Zwierząt), hod. Ewa Sroga, wł. Małgorzata Musiałowicz

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, NDPwR TIMON z Łańcuta, śniady, 20.09.2005, PKR I-58396 (PRINCE POLO Moda na Sukces – Laveli Endzhel EXTRELLA), hod. Maria Stopyra, wł. Ewa Puławska-Łazarz
v2 MATRIX Moda na Sukces, bikolor, (PRINCE POLO Moda na Sukces – SNOW QUEEN Moda na Sukces), hod. Agata Brust, wł. Agata Brust

SUKI (hűndinen/bitches)   
klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC ZORZA z Łańcuta, śniada, 28.11.2006r, (PRINCE POLO Moda na Sukces – IXI z Puli Szczęścia), hod. M. Stopyra, wł Mariusz Podżus 

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, NDSwR KENIA Raj dla Zwierząt (Ch.PL, Int.Ch.), śniada, 02.05.2003, PKR I-52564 (HIGHLAND ROUGE ze Shetlandu – FESTNA LENTE Duma Tary) h. Iwona Tatera, w. Ewa Sroga 

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BOB ALCIRA Rahandia (Ch.PL, Mł.Ch.PL), 19.09.1999, tricolor, PKR I-34688 (Mł.Ch.PL,Ch.PL,Mł.Zw.Kl Ch.PL HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu – CONNIE Ho-Vinto) hod. i wł. Marzena Woźniak 

 
Wyniki Marzena Woźniak
Opracowanie Helena Kabała 

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie (Best Dog of Breed)
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie (Best Bitch of Breed)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty) 

Dodaj komentarz