Wyniki Krajowej Wystawy Grupy I FCI w Rzeszowie 14.05.2011

Wyniki Krajowej Wystawy Grupy I FCI w Rzeszowie 14.05.2011
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Anna Kochan

 

PSY (rűden/dogs)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł. Lovesome DUKE OF DREAM-LAND (Mł.Ch.MD, MAC, RO), tricolor, 23.04.2010, PKR w przyg. (INT.CH, Multi Ch. Shelteam DREAMCATCHER – Ch.MD, Mł.Ch.RO Turmaja’s LOVESOME ROSE), hod. Robert Kabała, wł. Mariusz Podżus
bdb2
RIN-TIN-TIN Polcolland, blue-merle, 25.02.2010, PKR w przyg, (FREEMAN Polcolland – EL ENIGMA Strażnica Kaszebstwa), hod. Agnieszka Fortaszewska, wł. …


klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, Zw, BOB, BIS-3 Moorwood CARIBBEAN BLUE FLASH (Mł.Ch.PL,SK,UA), blue-merle, 15.07.2009, PKR I-64478 (Moorwood FASHION DESIGNER – INT.CH, Nord Ch. Tiaras OCEAN BLUE JEWEL), hod. Per Svarstad, wł. Anna Szulc

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC SID z Puli Szczęścia (Mł.Ch.PL), śniady, 30.05.2009, PKR I-65344 (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Jarosław Bajczyk

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI (INT.CH, Ch.PL,UA,SK, Mł.Ch.PL), śniady z białym, 02.03.2008, PKR I-62375 (INT.CH, Ch.PL,ROM, Grand.Ch.ROM Moorwood HOT NEWS – INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana), hod. Anna Szulc, Anna Kowalska, wł. Anna Szulc, Anna Kowalska

SUKI (hűndinen/bitches)

klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR HEBANOWA RÓŻA VESCA MONTANA Magiczny Ogród, tricolor, 16.03.2010, PKR I-65822 (INT.CH, Ch.PL,UA,SK, Mł.Ch.PL GOLDEN PHOENIX Vesca Montana – Ch.PL, Mł.Ch.PL BERGENIA Magiczny Ogród), hod. Ewa Kudukis, wł. Anna Szulc
v2
GLORIA Velvet, śniada z białym, 28.01.2010, PKR w przyg. (INT.CH, Ch.PL,UA,SK, Mł.Ch.PL GOLDEN PHOENIX Vesca Montana FCI – Ch.PL BEAUTIFUL MILKY MADAM Asketila FCI), hod. Krystyna Dylong, wł. Marek Kruszniewski
bdb3
CARNA CANTIONIS Figa Ruminy, tricolor, 05.07.2010, PKR w przyg. (INT.CH, Multi Ch. Shelteam DREAMCATCHER – INT.CH, Ch.PL,SK, Mł.Ch.PL KAMA Raj Dla Zwierząt), hod. Ewa Sroga, wł. Agata Niedbałowska

klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC SAMI z Puli Szczęścia, śniada, 30.05.2009, PKR I-64687, (INT.CH, Ch.PL, Mł.Ch.PL Overtop OSCAR – Ch.PL, Mł.Ch.PL EMI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Tomasz Krasowski
v2 BE MY SHOW STAR Lost in Love, śniada, 03.12.2009, PKR w przyg.
(INT.CH, Ch. DK, PL Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – BIEDRONKA Velvet), hod. Agata Niedbałowska, wł. Izabela Grzesiek

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC, Zw. BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI (INT.CH, Ch.PL, RUM, Mł.Ch.PL, MŁ.Zw.Kl’08), śniada z białym, 18.04.2007, PKR I-60118  (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – Int.Ch. GOLDEN MOONLIGHT Vesca Montana FCI), hod. Anna Kowalska i Anna Szulc, wł. Anna Kowalska, Anna Szulc

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR EMI z Puli Szczęścia (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniade, 01.04.2001, PKR. I-38557 (Ch.PL  Trademark`s RUN FOR THE ROSES – DIXI z Puli Szczęścia), hod. Jarosław Bajczyk, wł. Jarosław Bajczyk

Wyniki podała Izabela Grzesiek
Opracowała Aleksandra Stańczak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw.- Zwycięzca (Winner)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

Dodaj komentarz