Wyniki Krajowej Wystawy w Bydgoszczy 03.05.2011

Wyniki Krajowej Wystawy w Bydgoszczy 03.05.2011
FCI 88 – OWCZAREK SZETLANDZKI / SHETLAND SHEEPDOG
Sędzia / Richter / Judge: Leos Jancik (CZ)

 

PSY (rűden/dogs)

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC, Zw. BAŚNIOWY NOODY Diabelskie Rozdroże, tricolor, 24.06.2008, PKR-I …, (Int.Ch. Ch.PL,Rus,RKF,LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł. …, Małgorzata Janicka

klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC HASSAN Strażnica Kaszebstwa (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniady z białym, 07.05.2007, PKR I-59595 (INT.Ch, Ch.PL  Valerina Ross DANISH BREEZE –  Ch.PL POPKINS MARRY Polcolland), hod. Franciszek Bones, wł. Marzena Stryszowska
v2 ZESTA REAL MCCOY (Ch.CAN), śniady, 09.01.2008, PKR I-66775, (Ch. Zesta Earth Shattering – Ch. Zesta Tru Calling), hod. Laura Thompson., wł. Sławomira Rozwadowska


klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
v1, NWwR, BOB DOVER Vision (Ch.PL), śniady z białym, 11.10.2002, PKR I-50221 (INT.CH. Cataway’s RISING SUN – ALEXA ALFA Vision) hod. Anna Jarosz, wł. Sandra Kustarz

SUKI (hűndinen/bitches)


klasa młodzieży (jugendklasse/youth class)
v1, Zw.Mł, NJwR STARRY NIGHT Antoria, tricolor, 30.07.2010, PKR w przyg, (Ch.PL, LT, MD Shellove JUST ON THE ROCKS – BE MY SURPRISE Fulfilled Dream), hod. Anna Legieć, wł. Anna Legieć
v2 AMBILIGHT Navarette, śniada, 14.03.2010, PKR.I-66257, (Ch.PL, Mł.Ch.PL XTREME DARK PLAYER von Ohmtalteufel  – Ch.PL MY SWEET BELLA DONNA Navarette), hod. Andrzej Najdek, wł. Violetta Burak
v3 CAUSA PRIMA Figa Ruminy, śniada, 05.07.2010, PKR w przyg. (INT.CH, Multi Ch. Shelteam DREAMCATCHER – INT.CH, Ch.PL,SK, Mł.Ch.PL KAMA Raj Dla Zwierząt), hod. Ewa Sroga, wł. Anna Kulawiak


klasa pośrednia (mittelklasse/intermediate class)
v1, CWC, Zw. BLISS LIVE Lohrien (Mł.Ch.PL), śniada z białym, 01.11.2009, PKR I-65338, (INT. CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – ARWENA ORANGE Magiczny Ogród) hod. Beata Ziemnicka, wł. Iwona Pytlak
v2 BUTTERFLY IN THE GARDEN Lohrien, śniada, 01.11.2009, PKR I-, (INT. CH., CH.PL, DK Goodtimes BLAZIN’ HOT MOMENTS – ARWENA ORANGE Magiczny Ogród) hod. Beata Ziemnicka, wł. Marzena Stryszowska

klasa otwarta (offene klasse/open class)
v1, CWC CHRISTINA AGUILERA Diabelskie Rozdroże, śniada, 12.01.2010, PKR I-65339, (INT.CH, Mł.Ch.PL, Ch.PL, UA GOLDEN PHOENIX Vesca Montana – Ch.PL INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł. Małgorzata Janicka, Hanna Maniewska


klasa championów (championklasse/champion class)
v1, CWC
BAŚNIOWA SILJE Diabelskie Rozdroże (Ch.PL, Mł.Ch.PL), śniada, 24.06.2008, PKR I-62243, (INT.Ch. Ch.PL, Rus, RKF, LT, Mł.Ch.PL Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY – INDIANA z Puli Szczęścia), hod. Małgorzata Janicka, wł. Małgorzata Janicka

klasa weteranów (veteranenklase/veteran class)
ARIA z Błękitnego Jeziora

Wyniki podała Sandra Kustarz
Opracowała Aleksandra Stańczak

v – ocena doskonała (Vorzüglich/excellent)
bdb – ocena bardzo dobra (Sehr gut/very good)
db – ocena dobra (Gut/good)
dost – ocena dostateczna (Genügend/satisfactory)
dyskw – dyskwalfikacja (Disqualifiziert/disqualification)
ndo – nie do oceny (Es wird nicht beurteil/not to be judged)
wo – wybitnie obiecujący (Vielversprechend/highly promising)
o – obiecujący (versprechend/ promising)
mo – mało obiecujący (Wenigversprechend/not very promising)
— – nieobecny (absent)
CWC/CAC/CACA – certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
Res.CAC/Res.CACA – rezerwowy certfikat na championa krajowego (Certificate for the National Champion of Beauty)
CACIB – certyfikat na championa międzynarodowego (Certificate for the International Champion of Beauty)
Res.CACIB – rezerwowy certyfikat na championa międzynarodowego (Reserve International Champion of Beauty Certificate)
ZwMł/CAJC – Zwycięzca Młodzieży (Certificate for the Young Champion of Beauty)
NWwR – Najlepszy Weteran w Rasie (Best Veteran of Breed)
NJwR – Najlepszy Junior w Rasie (Best Junior of Breed)
Zw.- Zwycięzca (Winner)
BOB – Zwycięzca Rasy (Best of Breed)
BOG – Zwycięzca Grupy (Best of Group)
BIS – Zwycięzca Wystawy (Best in Show)
Mł.Ch – Młodzieżowy Champion Piękności (Young Champion of Beauty)
Ch. – Krajowy Champion Piękności (National Champion of Beauty)
Ich. – Międzynarodowy Champion Piękności (International Champion of Beauty)

 

Dodaj komentarz